Online vzdělávání na příkladech využití konkrétních nástrojů

7. 12. 2020 -

Cílem kurzu je pochopit specifika online výuky a naučit se využívat nástroje online výuky v praxi.

Kurz je akreditován v systému DVPP. 

 

Online vzdělávání na příkladech využití konkrétních nástrojů

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získat pochopení pro specifika online výuky a učení.

Účastníci získají přehled o dostupných nástrojích a budou schopni zvolit vhodný prostředek pro výuku. Hlavním cílem je naučit se prakticky ovládat tyto nástroje a dokázat je adekvátně využít.


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele základních škol.


Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na distanční výuku jako specifický vzdělávací proces, který se řídí souborem pravidel a principů lišících se od výuky prezenční. V kurzu jsou tato specifika objasněna spolu s jejich výhodami i nevýhodami. V druhé části kurzu si účastníci formou workshopu prakticky vyzkouší digitální nástroje pro realizaci online učení. Konkrétně jde o volně dostupné systémy pro řízení učení (LMS), aplikace pro online přednášky, nástroje pro řízení a plánování, programy pro interaktivní prezentace a online prostředky pro spolupráci a sdílení.

Kurz je členěn na:  

  • Vysvětlení základních pojmů (distanční výuka, blended learning, převrácená třída)
  • Specifika online učení
  • Přehled nástrojů pro online učení
  • Workshop – práce s konkrétními nástroji (LMS, online přednáška, řízení a plánování, sdílení a zpracování poznámek, interaktivní prezentace, nástroje pro spolupráci a komunikaci)

Informace o lektorce

 Mgr. Hana Staudková

Je absolventka magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství a studentka navazujícího doktorského programu oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V průběhu studia byla řešitelkou projektů Digitální propast mezi studenty v terciárním vzdělávání a Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. Je spoluautorkou publikace E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Podílela se na výuce předmětu ICT ve vzdělávání a dlouhodobě pracovala jako lektorka počítačových kurzů pro dospělé. Spoluvytvářela dokument Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020. V současné době připravuje vzdělávací kurzy pro rodiče v rámci projektu Portál Digi. Souběžně se věnuje výchově a učení dětí v domácím vzdělávání.


Rozsah kurzu

1denní kurz (8 hodin)


Termín konání

Bude upřesněn.


Cena kurzu

1850,- Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • zaplacení  kurzovného

 

Pozn. Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: