Využívání digitálních technologií ve výuce

8. 12. 2020 -

Kurz se věnuje implementaci digitálních technologií do prezenční výuky.

Kurz je akreditován v rámci DVPP.

Využívání digitálních technologií ve výuce v souladu s výukovými cíli 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je porozumět specifikům fyzického a online prostředí.

Na základě identifikované úrovně vzdělávacího cíle dokáže účastník zvolit vhodný digitální nástroj. Těžiště kurzu spočívá v praktickém ovládnutí vybraných nástrojů a získání schopnosti vhodně je integrovat do výuky. 


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele základních škol.


Obsah kurzu

Kurz se věnuje implementaci digitálních technologií do prezenční výuky.

Úvodem jsou objasněny základní pojmy (blended learning, distanční výuka, převrácená třída). Dále je pozornost věnována specifikům online učení a didaktickým prvkům. Vyjasňovány jsou především rozdíly ve výuce ve fyzickém a online prostředí.

Druhá část kurzu probíhá formou workshopu. Cílem je získat schopnost zvolit vhodný digitální nástroj v závislosti na výukovém cíli a následně jej vhodně integrovat do výuky podle didaktických principů.

Vzdělávací program je tvořen jedním výukovým blokem.

  • Vysvětlení základních pojmů
  • Specifika online prostředí a fyzického prostředí (vzdělávací cíle a obsahy, aktéři vzdělávacího procesu)
  • Volba vhodného nástroje v závislosti na cílech vzdělávání
  • Workshop – práce s konkrétními nástroji ve všech úrovních taxonomie vzdělávacích cílů (zapamatování, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnoticí posouzení)

Informace o lektorce

 Mgr. Hana Staudková

Je absolventka magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství a studentka navazujícího doktorského programu oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V průběhu studia byla řešitelkou projektů Digitální propast mezi studenty v terciárním vzdělávání a Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. Je spoluautorkou publikace E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Podílela se na výuce předmětu ICT ve vzdělávání a dlouhodobě pracovala jako lektorka počítačových kurzů pro dospělé. Spoluvytvářela dokument Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020. V současné době připravuje vzdělávací kurzy pro rodiče v rámci projektu Portál Digi. Souběžně se věnuje výchově a učení dětí v domácím vzdělávání.

 


Rozsah kurzu

1denní kurz (8 hodin)


Termín konání

Bude upřesněn.


Cena kurzu

1850,- Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • zaplacení  kurzovného

 

Pozn. Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: