Rámec digitálních kompetencí učitele

9. 12. 2020 -

Kurz je zaměřen na hodnocení a rozvíjení digitálních kompetencí učitelů. 

Kurz je akreditován v rámci systému DVPP.

Rámec digitálních kompetencí učitele

Cíl kurzu

Cílem kurzu je pochopení pojmu digitální kompetence a především jeho význam v běžné pedagogické praxi.

Jednotlivé kompetence jsou vysvětleny na konkrétních příkladech uplatnitelných ve výuce. Učitelé získají komplexní přehled o své úrovni digitální gramotnosti. 


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele základních škol.


Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na hodnocení a rozvíjení digitálních kompetencí učitelů. Pracuje s Evropským rámcem DigCompEdu, který syntetizuje jednotlivé dovednosti do modelu, jenž umožňuje učitelům hodnotit úroveň svých schopností v šesti základních oblastech. V rámci kurzu budou tyto oblasti popsány a vysvětleny na praktických příkladech. Závěrem si mohou učitelé otestovat vlastní úroveň digitálních kompetencí a na základě toho plánovat další rozvoj.

Kurz je členěn na:  

  • Rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu
  • Profesní zapojení
  • Digitální zdroje
  • Výuka
  • Digitální hodnocení
  • Podpora žáků
  • Podpora digitálních kompetencí žáků
  • Hodnocení vlastních kompetencí a plánování dalšího rozvoje

Informace o lektorce

 Mgr. Hana Staudková

Je absolventka magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství a studentka navazujícího doktorského programu oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V průběhu studia byla řešitelkou projektů Digitální propast mezi studenty v terciárním vzdělávání a Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. Je spoluautorkou publikace E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Podílela se na výuce předmětu ICT ve vzdělávání a dlouhodobě pracovala jako lektorka počítačových kurzů pro dospělé. Spoluvytvářela dokument Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020. V současné době připravuje vzdělávací kurzy pro rodiče v rámci projektu Portál Digi. Souběžně se věnuje výchově a učení dětí v domácím vzdělávání.

 


Rozsah kurzu

1denní kurz (8 hodin)


Termín konání

Bude upřesněn.


Cena kurzu

1850,- Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • zaplacení  kurzovného

 

Pozn. Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: