Úvod do světa digitálních technologií ve vzdělávání

5. 1. 2021 -

Kurz je zaměřen na uvedení do problematiky digitálních technologií ve vzdělávání. 

Kurz je akreditován v rámci systému DVPP.

Úvod do světa digitálních technologií ve vezdělávání

Cíl kurzu

Cílem kurzu je přinést základní přehled v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání.

Základní pedagogické kategorie budou uvedeny do vztahu s využíváním e-learningu. Účastníci si osvojí schopnost implementace digitálních nástrojů v souladu s výukovými cíli. 


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro učitele základních škol.


Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na uvedení do problematiky digitálních technologií ve vzdělávání. Věnuje se specifikům online učení a volbě vhodných nástrojů. Soustředí se také na nasazení digitálních technologií do prezenční výuky s ohledem na výukové cíle. Pozornost je věnována aktérům vzdělávacího procesu, otázkám bezpečnosti a úpravě vzdělávacího prostředí. Závěr je věnován přehledu současných trendů a vzájemnému sdílení zkušeností.

Členění výuky:

  • Specifika online učení
  • Volba nástrojů s ohledem na výukové cíle
  • Zdroje vzdělávacího obsahu
  • Aktéři vzdělávacího procesu
  • Vzdělávací prostředí (Future clasroom lab) a bezpečnost
  • Trendy ve vzdělávání

 


Informace o lektorce

 Mgr. Hana Staudková

Je absolventka magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství a studentka navazujícího doktorského programu oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V průběhu studia byla řešitelkou projektů Digitální propast mezi studenty v terciárním vzdělávání a Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. Je spoluautorkou publikace E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Podílela se na výuce předmětu ICT ve vzdělávání a dlouhodobě pracovala jako lektorka počítačových kurzů pro dospělé. Spoluvytvářela dokument Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020. V současné době připravuje vzdělávací kurzy pro rodiče v rámci projektu Portál Digi. Souběžně se věnuje výchově a učení dětí v domácím vzdělávání. 


Rozsah kurzu

1denní kurz (8 hodin)


Termín konání

Bude upřesněn.


Cena kurzu

1850,- Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • zaplacení  kurzovného

 

Pozn. Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: