Jak na online výuku efektivně

9. 9. 2020 -

Kurz určen pro akademické pracovníky a doktorandy MENDELU, účast ZDARMA, termín kurzu 6.10.2020.

Jak na online výuku efektivně

Cíl kurzu

 Absolvent kurzu dokáže:

 • vybrat a aplikovat vhodné metody online výuky do praxe vysokoškolského vzdělávání;
 • vybrat a aplikovat vhodné nástroje (aplikace, softwary…) online výuky;
 • řešit běžné problémy při online výuce.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia MENDELU.


Obsah kurzu

 

Představení účastníků 

Online vs. offline

 • Prezenční (offline) a distanční (online) forma výuky
 • Výhody a nevýhody jednotlivých forem
 • Typy online výuky

Příprava online výuky

 • Pravidla a doporučení pro přípravu online výuky
 • Způsoby tvorby obsahu a jeho kontroly

     (Výklad, praktické ukázky)

Technické vybavení pro online výuku

 • Pravidla práce s technikou: počítač, kamera, mikrofon
 • Práce s kamerou, obrazem, pozadím, hlasem a dalšími detaily
 • Typické chyby a jejich řešení

    (Výklad, praktické ukázky)

Realizace online výuky

 • Aplikace pro online výuku
 • Vhodné metody pro online výuku
 • Typické chyby a jejich řešení
 • Tipy pro úspěšnou online výuku

    (Výklad, praktické ukázky)

Praktická cvičení

 • Praktické ukázky a cvičení na základě předem zjištěného zájmu ze strany účastníků
 • Dotazy, diskuse

 

Pozn. Možnost vzít si sebou vlastní notebooky a vyzkoušet  si některé věci přímo během kurzu, poté následně zkonzultovat.


Informace o lektorovi

PhDr. Tomáš Langer

Absolvoval andragogiku a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obory sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dále Certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých a Certifikovaný kurz manažerů vzdělávání dospělých.
V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, dále lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE. Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. 
Lektoruje kurzy převážně v oblasti lektorských a prezentačních dovedností, přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.


Rozsah kurzu

1denní kurz, 6 vyučovacích hodin ( 9.00 - 14.30 hod)


Termín konání

6. 10. 2020


Cena kurzu

Kurz je zdarma pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia MENDELU.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky

 

Uzávěrka přihlášek: 1. 10. 2020

Pozn. Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5207

sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: