Jak být dobrým vysokoškolským pedagogem

21. 8. 2020 -

Kurz je určen pro akademické pracovníky a doktorandy MENDELU, termín: 21.- 22. 9. 2020, účast ZDARMA.

Jak být dobrým vysokoškolským pedagogem


Anotace

Práce akademického pracovníka je rozličná, musí být dobrým odborníkem v oboru, realizovat vědecko-výzkumnou činnost a současně i učit. Odbornost a vědecká erudice jsou rozhodně základním a důležitým předpokladem výkonu akademické profese. Bohužel neplatí vždy rovnítko, že ten, kdo zná a umí, to dokáže i učit. Záleží na každém akademikovi, jestli chce být dobrým pedagogem, nebo vnímat přednášky a cvičení jako „nutné zlo“. Mladým akademickým pracovníkům často chybí opora v pedagogické činnosti a je užitečné, aby se naučili didaktickým základům, díky kterým budou dobře připraveni na výuku, dokážou si nastavit vzdělávací cíle, strukturovat vyučovací hodinu, zvolit správné formy a metody vzdělávání a evaluovat studijní výsledky studentů.


Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro doktorandy a začínající akademické pracovníky, kteří vedou výuku v prezenční, či kombinované výuce a to jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu.


Co se na semináři naučím

Účastníci se na semináři naučí základy pedagogické práce, budou schopni si nastavit vzdělávací cíl, zvolit vhodnou formu a metodu vzdělávání k naplnění cíle/cílů, budou znát didaktické zásady. Na základě stanovených vzdělávacích cílů budou schopni zvolit vhodný způsob testování naučeného. Seznámí se se základy psaní studijních a výukových textů. Seminář je prakticky orientovaný, aby účastníci dokázali teoretické poznatky okamžitě aplikovat ve své praxi.


Obsah semináře

Příprava na výuku aneb výukové cíle a jejich struktura

o Formulace cílů

o Učební úlohy ve výuce

Formy výuky a jejich specifika

o Přednáška – jak ji připravit a realizovat

o Seminář (cvičení)

o Samostatné studium skrze seminární a ročníkové práce

Didaktické metody a jak je v praxi využít

o Výklad

o Ukázka, demonstrace

o Metody participativní a kooperativní

o Procvičování

o Skupinová práce

o Projekty a samostatné práce

Didaktické zásady

o Význam didaktických zásad

o Zásada komplexnosti, vědeckosti, individuálního přístupu, spojení teorie s praxí,

uvědomělosti a aktivity, názornosti, přiměřenosti, soustavnosti a trvalosti

Evaluace studentů aneb co přesně hodnotím

o Charakteristické problémy hodnocení

o Hodnocení dle nastavených studijních cílů

o Specifika ústního zkoušení a písemných testů

Tvorba studijního a výukového textu

o Studijní, metodický a distanční text

o Vyjadřování ve studijních a výukových textech

o Fáze tvorby textu

o Obecné zásady při tvorbě učebního textu


Informace o lektorovi

Mgr. David Kryštof, Ph.D. - absolvent oborů sociologie a andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, mezinárodně certifikovaný Business Coach, Mezinárodně certifikovaný kouč (ICF) v úrovni ACC, absolvent tříletého výcviku v transakční analýze,10 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých.


Rozsah kurzu

2denní kurz, celkem 14 vyučovacích hodin


Termín kurzu

21. -22. 9. 2020, čas: 9 - 15.30 hod.


Cena kurzu

Kurz je zdarma pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia MENDELU


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky

Uzávěrka přihlášek: 16. září 2020

Pozn. Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených. Maximální kapacita je 12 osob.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí účastníci kurzu obdrží studijní materiály v tištěné podobě a Osvědčení o absolvování.


Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5207

sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: