Letní kurz angličtiny pro mírně pokročilé (40 hodin)

22. 5. 2020 -

Letní jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé (40 hodin)


Cíl kurzu

Zopakovat a procvičit základní jevy anglické gramatiky v rozsahu pro mírně pokročilé a prohloubit okruh slovní zásoby z oblasti každodenního života. Kurz je určen těm, kteří si chtějí zlepšit a rozšířit schopnost správného užití jazyka. 


Obsah kurzu

V gramatické části bude kladen důraz na opakování a procvičování gramatických jevů, jako je použití časů (přítomný prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, minulý čas, budoucí čas will / going to), stupňování přídavných jmen a příslovcí, modální slovesa (can, cannot, must, needn´t, could, should, would, would like), gerundium a infinitiv, trpný rod, časové a podmínkové věty apod. V oblasti slovní zásoby je snahou zlepšit komunikační dovednosti v okruzích jako rodina, životní styl, zaměstnání, cestování, vzdělávání, nakupování, kultura, sport, záliby, počasí, zdraví. Důraz bude kladen na mluvení a poslech v rozsahu nutném pro každodenní komunikaci. 

Učební materiály: K výuce budou používány pracovní listy s gramatickými cvičeními a okruhy slovní zásoby.

Doporučená literatura:

R. Murphy: Essential Grammar in Use

M. McCarthy, F. O’Dell: English Vocabulary in Use


Rozsah kurzu

celkem 40 hodin, 10 pracovních dnů (4 vyučovací hodiny denně) 

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování letního jazykového kurzu.


Termín kurzu

20. - 31. července 2020, vždy 9:00 - 12:15 hod. (dopoledne)


Cena kurzu

4 150 Kč 

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky do 10. července 2020
  • úhrada účastnického poplatku do 15. července 2020

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: