Přihlašování na Univerzitu třetího věku

3. 9. 2020 -

Stále běží přihlašování ke studiu na Univerzitě třetího věku, které bude zahájeno začátkem října 2020. Novinkou je letos podávání přihlášek on-line a asistované přihlášení.

Zájemci o studium na Univerzitě třetího věku se budou letos nově přihlašovat pomocí elektronického formuláře na www stránkách Univerzity třetího věku. Formulář je k dispozici na stránkách jednotlivých typů studia. Jeho vyplnění je jednoduché a intuitivní. Po vyplnění formuláře stačí kliknutím jednoho tlačítka přihlášku odeslat a vše je vyřešeno. Odpadají papírové přihlášky i chození na poštu. Uchazečům o studium, kteří nemají přístup k počítači či internetu, nabízíme pomocnou ruku v podobě asistovaného přihlašování. V praxi bude probíhat tak, že zájemci o studium zavolají kolegyním z Oddělení vzdělávání seniorů, které podle telefonicky nadiktovaných údajů samy vyplní přihlášku.

Nabídka studia na Univerzitě třetího věku je tematicky pestrá a rozdělená podle délky studia na víceleté, jednoleté a semestrální studium. Víceleté studium představuje základ studia na Univerzitě třetího věku. Zahrnuje přednášky na témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně a je doplněno o exkurze a terénní cvičení.

Jednoleté studium se hlouběji věnuje tématům obsaženým ve víceletém studiu. Zájemci mohou vybírat z 9 tematických celků, např. Zahrada a zdraví, Člověk a svět nebo Historie brněnského podzemí.

Kompletní přehled možností studia najdete na www stránkách Univerzity třetího věku.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: