Letní kurz španělštiny pro začátečníky

19. 5. 2020 -

Letní jazykový kurz španělštiny pro začátečníky


Cíl kurzu

Intenzivní kurz španělštiny pro začátečníky klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty. Účastnit se mohou úplní začátečníci, kteří se s tímto jazykem nikdy nesetkali i věční začátečníci, kteří si chtějí znovu zopakovat a procvičit základy, které se již učili. Studenti si osvojí základní slovní zásobu a gramatiku, což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích.


Obsah kurzu

1. Jak se představit, španělská abeceda, výslovnost

2. Povolání, národnosti

3. Číslovky 1-20; sloveso ser a tener

4. Pravidelná slovesa, přídavná jména, rod a číslo podstatných a přídavných jmen

5. Rodina, jak popsat členy rodiny;  předložky místní

6. Zájmena přivlastňovací a ukazovací, hodiny, číslovky 21-5000

7. Obvyklé každodenní aktivity, práce, studium; zvratná slovesa, nepravidelná slovesa, předložky časové, dny v týdnu

8. Restaurace, jídlo; volný čas; sloveso gustar, základy rozkazovacího způsobu kladného

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios)


Rozsah kurzu

5 pracovních dnů, celkem 20 hodin, 4 vyučovací hodiny denně

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování letního jazykového kurzu.


Termín kurzu

 13. - 17. července 2020, vždy 9:00 - 12:15 hod


Cena kurzu

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky do 3. července 2020
  • úhrada účastnického poplatku do 9. července 2020

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: