Letní kurz angličtiny pro mírně pokročilé (20 hodin)

19. 5. 2020 -

Letní jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé (20 hodin)


Cíl kurzu

Zopakovat a procvičit základní jevy anglické gramatiky v rozsahu pro mírně pokročilé a prohloubit okruh slovní zásoby z oblasti každodenního života. Kurz je vhodný pro ty, kteří si chtějí udržet schopnost správného užití jazyka. 


Obsah kurzu

V gramatické části bude kladen důraz na opakování a procvičování použití časů (přítomný prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, minulý čas, budoucí čas will / going to), na stupňování přídavných jmen a příslovcí, modální slovesa (can, cannot, must, needn´t, could, should, would, would like), gerundium a infinitiv, frázová slovesa apod. V oblasti slovní zásoby bude snahou rozšířit a prohloubit znalosti potřebné pro komunikaci v běžných situacích (rodina, životní styl, zaměstnání, záliby, cestování, nakupování, kultura). Důraz bude kladen na mluvení v rozsahu nutném pro každodenní komunikaci. 

Učební materiály: K výuce budou používány pracovní listy s gramatickými cvičeními a okruhy slovní zásoby.

Doporučená literatura:

R. Murphy: Essential Grammar in Use

M. McCarthy, F. O’Dell: English Vocabulary in Use


Rozsah kurzu

celkem 20 hodin, 5 pracovních dnů (4 vyučovací hodiny denně)

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování letního jazykového kurzu.


Termín kurzu

13. - 17. července 2020, vždy 13:15 - 16:30 hod. (odpoledne)


Cena kurzu

2 200 Kč 

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky do 3. července 2020
  • úhrada účastnického poplatku do 8. července 2020

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: