Směrem k úspěšné profesní senioritě (zvládání profesního života a pracovní dráhy) - NOVINKA

1. 9. 2020 -

Směrem k úspěšné profesní senioritě (zvládání profesního života a pracovní dráhy)

Komu je kurz určen

Všem, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a plánování v pracovní kariéře. 


Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry a rozvíjet schopnost zvládat změny. Cílem rovněž je podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů, podporovat duševní pohodu a pokračování jejich kariéry a předcházet syndromu vyhoření a depresi a v neposlední řadě také podporovat účastníky v úspěšném vykonávání práce.


Obsah kurzu

  • rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry 
  • rozvíjet schopnost zvládat změny
  • podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů
  • podporovat duševní pohodu a pokračování jejich kariéry
  • předcházet syndromu vyhoření a depresi
  • zaměřovat se na prevenci předčasnému odchodu do důchodu (zejména v oblasti psychických problémů spojených s prací)
  • posilovat kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání
  • podporovat účastníky v úspěšném vykonávání práce
  • působit jako podpora pro HR manažery a pro odborníky v oblasti udržování a rozvoje pracovního zdraví a BOZ

Informace o lektorech

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. -  V současné době působí jako vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě v Brně, kde se věnuje výuce studentů učitelských oborů na MENDELU a externě působí v této oblasti rovněž na MUNI. Dále se věnuje lektorování v oblasti age managementu a profesní seniority. Odborně se zabývá mezigeneračním učením a učením v rodině, vzděláváním seniorů a středním odborným školstvím.

Mgr. Ilona Štorová - Absolventka oboru Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí mezinárodního projektu „Strategie Age Managementu v České republice“ ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách.  Aktivity projektu přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. Projekt byl oceněn Národní cenou kvality ČR za podporu age managementu v ČR. Od r. 2016 zabezpečuje metodické vedení finského programu „Towards successful Seniority“ v České republice a na Slovensku. V současné době je předsedkyní Age Management z.s. , prezidentkou České asociace age managementu, z.s. a členkou Slovenské asociace age managementu.


Rozsah kurzu

Dvoudenní, 16 hodin


Termín konání

30. 11. a 1. 12. 2020


Cena

ZDARMA

Kurz je realizován v rámci IP MENDELU a je určen pro širokou veřejnost.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
magdalena.habova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: