Jak nevyhořet

25. 8. 2020 -

Syndrom vyhoření se objevuje v dnešní době čím dál častěji. Mnoho lidí v posledních letech hovoří o vyhoření a mnoho lidí se vyhoření bojí. Obsahem tohoto kurzu je ujasnění chování, které předchází riziku vyhoření a postupy, které pomáhají udržovat radost v profesi učitele.
Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých lidí k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života. Tento kurz chce nabídnout učitelům modely chování, které jim umožní radovat se z vlastní práce a svoje nadšení přenášet i na žáky.

Jak nevyhořet


Komu je kurz určen

Kurz je určen pracovníkům ve školství (nejen pedagogickým).

Kurz je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR (č. akreditace 15624/2019-1-589).


Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je nabídnout v celku širokou škálu otázek a odpovědí, které mohou pomoci odhalit blížící se vyhoření relativně včas. Je důležité, aby si pedagog uvědomil, že profesionalita v práci učitele pomáhá udržovat nadšení a naučí se získávat bohaté zkušenosti, jak na sobě profesně pracovat. Odnese si definování vlastních kompenzačních mechanizmů a uvědomí si nutnost jejich pravidelného používání. Uvědomí si vztah sám k sobě a naučí se, jak čerpat energii pro svou práci i osobní spokojenost. Ukážeme si, jak hledat zdroje inspirace.


Obsah kurzu

 

  • Úvod do problematiky: „Jak docílit toho, abychom hořeli, ale nevyhořeli?“
  • Tři zdroje stresu: vztahy, pracovní podmínky a postavení učitelské profese ve společnosti
  • Několik strategii, jak překonat vnitřní napětí, jako budovat vlastní postoje, které dávají sílu každý den žít v úspěchu a harmonii
  • U koho dochází k syndromu vyhoření, jeho znaky a rady jak to porazit
  • Jak pracovat se silou vlastních myšlenek, jak si uspořádat svůj myšlenkový svět, který ovlivňuje naše chování, nadšení a iniciativu

Lektor

PaedDr. Adriana Pavlikovská

Mgr. Martin Pírko


Rozsah kurzu

8 hodin (čas bude upřesněn)


Termín kurzu

Podzim 2021 (termín bude upřesněn)

Kurz v případě zájmu uspořádáme pro větší skupinu pedagogů i přímo na vašem pracovišti dle vašich časových možností.


Cena kurzu

1 650 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: