Asertivita a asertivní řešení problémů

28. 8. 2020 -

Pokud se lidi nechovají dostatečně asertivně, žijí život, který řídí jiní lidé kolem nich. Nejsou vždy schopni si říct o to, co jim náleží a jasně vyjádřit co chtějí a co nechtějí dělat. Využívají toho lidé kolem nich a oni mají někdy potíže se jim postavit. V tomto praktickém kurzu se naučíme myslet asertivně a používat asertivní techniky, které nám pomohou k dosahování našich profesních i osobních cílů.

Asertivita a asertivní řešení problémů


Komu je kurz určen

Kurz je určen pracovníkům ve školství (nejen pedagogickým).

Kurz je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR (č. akreditace 15624/2019-1-589).


Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je vnést asertivitu do školního prostředí, jako nástroj dorozumění se, vyjasňování i hledání kompromisů. Pedagog si osvojí asertivní pravidla, která pomohou jeho sebevědomí a tím pevnému i vstřícnému řešení situací v prostředí školy. Cílem je také předat základní informace k tématu asertivity a řešení konfliktů a seznámit posluchače s fungováním asertivních přístupů.


Obsah kurzu

  • Uvedení do problematiky asertivity a vyjasnění rozdílů mezi agresivní, pasivní a asertivní komunikaci.
  • Vyjasnění pojmů agresivita, pasivita, asertivita a vydefinování pojmů konflikt, argument a manipulace
  • Nástroje k řešení nepříjemných až konfliktních situací s uplatněním asertivních přístupů
  • Strategie a metody asertivity a jak reagovat na manipulativní jednání
  • Komunikační postoje:

•    Pasivní
•    Asertivní
•    Agresivní

  • Asertivní komunikace v prostředí školy:

•    učitel a rodič
•    učitel a vedoucí pracovník
•    učitel a kolega

  • Modelové situace na praktické řešení konfliktů v rámci pracovního týmu, s přihlédnutím k použití či absenci asertivního chování

Lektor

PaedDr. Adriana Pavlikovská


Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin ve dvou dnech (čas bude upřesněn)


Termín kurzu

Podzim 2021 (termín bude upřesněn)

Kurz v případě zájmu uspořádáme pro větší skupinu pedagogů i přímo na vašem pracovišti dle vašich časových možností.


Cena kurzu

1 850 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: