Postupy sanací a konzervací senescentních dřevin

1. 10. 2020 -

Postupy sanací a konzervací senescentních dřevin

 

Cíl kurzu

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením a ošetřováním dřevin rostoucích mimo les.


Obsah kurzu

  • historie a současnost sanačních a konzervačních ošetření prováděných na dřevinách
  • základní skupiny defektů, poškození a chorob, nalézající se v hojné míře na dospělých až senescentních dřevinách
  • používané technologie konzervace a sanace dřevin od historie po současnost
  • na základě praktických příkladů zhodnocení jejich účinnosti, tedy přínosy i nedostatky každé z použitých metod
  • návaznost jednotlivých technologií na zásadní hodnocené parametry hodnocené u dřevin, jako je zdravotní stav, vitalita či biologická hodnota dřevin

Rozsah kurzu

jednodenní kurz


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.


Odborný garant

 Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
tel. +420 545 134 184, jiri.rozsypalek@mendelu.cz


Termín konání

nejdříve podzim 2022 (bude upřesněno)


Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)


Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)

Upozornění: Kapacita kurzu je omezena (max. 15 osob).


Kontaktní údaje

 

Ing. Jiří Rozsypálek
Odborný garant kurzu
+420 545 134 310
jiri.rozsypalek@mendelu.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: