Hodnocení stavu dřevin v urbanizovaném prostředí

4. 9. 2019 -

Hodnocení stavu dřevin v urbanizovaném prostředí


Cíl kurzu

Kurz je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech.


Obsah kurzu

  • význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou
  • problematika hodnocení dřevin, zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností
  • možnosti speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..)

Forma výuky

Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto kurzu do detailu jednotlivých hodnocení a budou na tento kurz navazovat jednotlivé specializované kurzy, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení.


Rozsah kurzu

jednodenní kurz


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí posluchači kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu CŽV.


Odborný garant 

 Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
tel. +420 545 134 184, jiri.rozsypalek@mendelu.cz


Termín konání

jaro 2021 (bude upřesněno)


Cena kurzu

1550 Kč (cena pro studenty MENDELU 1 395 Kč)


Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)

Upozornění: Kapacita kurzu je omezena (max. 15 účastníků).


Kontaktní údaje

 

Ing. Jiří Rozsypálek
Odborný garant kurzu
+420 545 134 310
jiri.rozsypalek@mendelu.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: