Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích

12. 1. 2022 -

V kurzu se naučíte vytvářet grafické materiály v bezplatných on-line nástrojích jako canva.com, pixlr.com a vectr.com, které jsou uživatelsky velmi jednoduché. Můžete si tak sami bez grafika vytvořit kvalitní plakáty, pozvánky, grafiku pro sociální sítě a další grafické návrhy.

Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích


Cíl kurzu

Kurz Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích vás naučí využívat grafické on-line programy jako canva.com, vectr.com a pixlr.com.


Komu je kurz určen

Kurz  je určen všem, kteří chtějí sami vytvořit jednoduché grafické materiály jako plakáty, letáky, grafiku pro sociální sítě atd. v bezplatných on-line grafických nástrojích.

Předpokládáme základní znalost práce na PC.


Obsah kurzu

Úvod do grafiky
•    vektorová a bitmapová grafika
•    rozlišení obrazu, barevná hloubka
•    formáty grafických souborů
•    barevné modely, harmonie barev
•    přehled grafického software


Bezplatné on-line zdroje designových prvků
•    barevná schémata
•    fonty
•    ikony, symboly
•    vektorové ilustrace
•    fotografie
•    konverze grafických formátů


Tvorba a úprava bitmapové grafiky – pixlr.com
•    přihlášení do pixlr.com
•    import obrazu, výběr z galerie
•    změna rozměrů
•    ořez
•    vrstvy, transformace vrstev
•    odstranění pozadí
•    úpravy jasu, kontrastu, barev
•    úpravy ostrosti a kresebnosti
•    barevné tónování, grafické efekty
•    retušování
•    kreslení
•    vkládání grafických elementů
•    vkládání textu
•    ukládání obrazu


Tvorba a úprava vektorové grafiky – vectr.com
•    přihlášení do vectr.com
•    tvorba nového dokumentu, stránky, nastavení
•    mřížka, vodící linky
•    import grafiky
•    kreslení základních tvarů
•    manipulace s tvary
     -    poloha, velikost, rotace, zrcadlení
     -    zarovnání, rozmístění, pořadí
     -    seskupení

     -    kombinace tvarů
•    vrstvy
•    kreslení tužkou a perem
•    editace křivek
•    formátování tvarů (výplň, obrys, průhlednost, stín)

•    vkládání a editace textu
•    export a sdílení


Grafický design – canva.com
•    přihlášení do canva.com, rozdíly mezi bezplatným a „Pro“ účtem
•    tvorba návrhů ze šablon
    -   letáky, plakáty
    -   grafika pro sociální sítě

    -   marketing, reklama
    -   pozvánky, oznámení, přání
    -   fotokoláže a fotoalba
    -   prezentace, dokumenty
•    vkládání a úprava designových prvků
   -  fotografie
   -  rámečky
   -  tvary, ikony a ilustrace
   -  grafy
   -  text
   -  pozadí
•    vkládání prvků z externích zdrojů
•    sdílení výtvorů, týmy
•    publikování, stažení a tisk výtvorů

 


Rozsah kurzu

2denní, 12 vyučovacích hodin


Výstup kurzu

Osvědčení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

30. a 31. 5. 2022

v čase 9:00 - 16.00 hod. (vč. přestávky na oběd)

Možnost dárkového poukazu.


Cena kurzu

2 990 Kč


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: