Úvod do včelaření

10. 9. 2020 -

Nový kurz v nabídce pro všechny zájemce o včelařství.

Úvod do včelaření


Cíl kurzu
V kurzu získáte základní informace nezbytné pro zvládnutí chovu včel. 


Komu je kurz určen
Kurz je určen pro všechny zájemce o tuto problematiku a zejména pro potenciální včelaře začátečníky.


Obsah kurzu

  • Úvod do biologie včely medonosné: včelstvo jako superorganismus, kasty včel, vývojové fáze včelího plodu, specializace včelích dělnic…
  • Včelařské vybavení: jak vybrat správné obydlí pro včely – včelí úl, včelařova bednička s nářadím…
  • Zootechnika včelaření: co, kdy a jak dělat ve včelách během roku. Práce ve včelách se neřídí přímo kalendářem (diářem), ale stavem květeny v přírodě, neboť včela a květy tvoří synergický celek. Jak pečovat o oddělky a o již „dospělé“ včelstvo? Rozdíly mezi nízkými a vysokými nástavky z hlediska provozní praxe…
  • Úvod do včelích nemocí: vzhledem k rozsahu problematiky se zaměříme na ty nejběžnější nemoci včel a včelího plodu. Jak nemoc rozpoznat a jak provést vhodné ošetření? Zaměříme se především na všudypřítomnou Varroázu, dále pak na Mor včelího plodu a Úplavici včel. Hygiena ve včelaření – základ úspěšného omezení nemocí.
  • Včelařovy povinnosti dané zákonem: Zodpovědný, nejen začínající včelař musí dodržovat několik málo povinností vyplývajících z platné legislativy. Povíme si o nich.
  • Včelařovo vzdělávání: každý včelař by se měl průběžně vzdělávat a tak zvyšovat svoje znalosti. Včelaření se stalo moderním koníčkem současné doby, což se projevuje mimo jiné velkým množstvím dostupné literatury. Které knihy je důležité mít v knihovně a které nikoliv? Jaké zdroje na internetu lze považovat za relevantní? Jaké jsou další možnosti vzdělávání?

 


Odborný garant/lektor
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. pracuje na Mendelově univerzitě jako specialista na energetické vlastnosti budov. Pochází ze včelařské rodiny, samostatně včelaří asi 15 let jako zájmový včelař s počtem do dvaceti včelstev. Včelaření je pro něj aktivní relaxací a koníčkem, který se dokáže samofinancovat z prodeje včelích produktů. Vzdělávání, stejně jako setkávání se s ostatními včelaři vnímá jako pevnou součást. V roce 2013 získal výuční list v oboru Včelař.


Rozsah kurzu
celkem 10 hodin

Kurz bude rozdělen do tří bloků. První dva čtyřhodinové bloky budou probíhat formou přednášek a diskuse na učebně. Poslední dvouhodinový závěrečný blok kurzu bude na včelnici.


Termín kurzu

březen 2021 - přesný termín bude upřesněn

Kurz lze koupit na vánoční poukaz.


Cena kurzu
2 300,- Kč


Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání závazné přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty
Organizační zajištění


Ing. Veronika Mikulenková


Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: