Konsolidace účetní závěrky

3. 1. 2021 -

Absolventi kurzu získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Naučíte se také:

 • poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku,
 • porozumět konsolidované účetní závěrce,
 • poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky.

Konsolidace účetní uzávěrky


Komu  je kurz určen

Účetní, finanční manažeři.

Předpoklady pro  porozumění v kurzu Konsolidace účetní závěrky jsou následující:

 • znalosti a dovednosti z finančního účetnictví
 • schopnost zpracovat individuální účetní výkazy
 • znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky

Obsah kurzu

 • Vymezení konsolidované účetní závěrky, české a mezinárodní právní předpisy ke konsolidaci
 • Skupina podniků, konsolidační celek
 • Metody konsolidace - plná metoda
 • Metody konsolidace - poměrná a ekvivalencí
 • Konsolidační rozdíl a jeho zjišťování
 • Organizace zpracování konsolidované účetní závěrky

Lektorka:

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Rozsah kurzu

2 dny (16 vyučovacích hodin)


Výstup kurzu

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

bude upřesněno


Cena kurzu

3 700 Kč

Možnost dárkového poukazu.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: