Konsolidace účetní závěrky

25. 9. 2019 -

Absolventi kurzu získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Naučíte se také:
- poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku,

- porozumět konsolidované účetní závěrce,

- poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky.

Konsolidace účetní uzávěrky


Komu  je kurz určen

 

Účetní, finanční manažeři.

Předpoklady pro  porozumění v kurzu Konsolidace účetní závěrky jsou následující:

- znalosti a dovednosti z finančního účetnictví

- schopnost zpracovat individuální účetní výkazy

- znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky


Obsah kurzu

 

1.Vymezení konsolidované účetní závěrky, české a mezinárodní právní předpisy ke konsolidaci

2.Skupina podniků, konsolidační celek.

3.Metody konsolidace - plná metoda.

4.Metody konsolidace - poměrná a ekvivalencí.

5.Konsolidační rozdíl a jeho zjišťování.

6.Organizace zpracování konsolidované účetní závěrky.


Lektorka:

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Rozsah kurzu

2 dny (16 vyučovacích hodin, 9 -17 hod)


Výstup kurzu

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

podzim 2020


Cena kurzu

3 700 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiál a drobné občerstvení.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: