Investiční rozhodování

3. 1. 2021 -

Absolventi kurzu budou umět hodnotit efektivnost investičních projektů, volit vhodné metody a jejich limity, zohledňovat rizika v investičním rozhodování, Plánovat investice, vybudovat investiční portfolio a zohlednit udržitelnost investičních projektů.

Kurz Investiční rozhodování


Komu  je kurz určen

Manažerům, majitelům podniků a OSV


Obsah kurzu

 • teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku
 • modely stanovení nákladů kapitálu
 • kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování
 • posouzení vhodnosti zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování,
 • stanovení kritérií posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku
 • stanovení vhodných přístupů k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování.
 • vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření
 • stanovení ceny zdrojů financování a využívání této kategorii ve finančním rozhodování.
 • návrh vhodného způsob financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu
 • posouzení ekonomické efektivnosti efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu
 • omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a zvážení i nefinančních faktorů udržitelnosti projektu

 Osnova výuky:

 1. Cíle podniku, kapitálové výdaje, investiční strategie
 2. Investiční projekty a předinvestiční příprava
 3. Plánování peněžních toků
 4. Kapitálová výstavba, náklady kapitálu
 5. Metody statické,
 6. Metody dynamické

Lektorka:

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Rozsah kurzu

1 den (8 vyučovacích hodin)


Výstup kurzu

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Termín kurzu

podzim 2022, bude upřesněno


Cena kurzu

1 950 Kč

Možnost dárkového poukazu.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: