Investiční rozhodování

1. 10. 2019 -

Absolventi kurzu budou umět hodnotit efektivnost investičních projektů, volit vhodné metody a jejich limity, zohledňovat rizika v investičním rozhodování, Plánovat investice, vybudovat investiční portfolio a zohlednit udržitelnost investičních projektů.

Kurz Investiční rozhodování


Komu  je kurz určen

Manažerům, majitelům podniků a OSVČ.


Obsah kurzu

 

-         teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku

-         modely stanovení nákladů kapitálu

-         kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování

-         posouzení vhodnosti zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování,

-         stanovení kritérií posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku

-         stanovení vhodných přístupů k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování.

-         vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření

-         stanovení ceny zdrojů financování a využívání této kategorii ve finančním rozhodování.

-         návrh vhodného způsob financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu

-         posouzení ekonomické efektivnosti efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu

-         omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a zvážení i nefinančních faktorů udržitelnosti projektu

 

 

Osnova výuky:

  1. Cíle podniku, kapitálové výdaje, investiční strategie
  2. Investiční projekty a předinvestiční příprava
  3. Plánování peněžních toků
  4. Kapitálová výstavba, náklady kapitálu
  5. Metody statické,
  6. Metody dynamické

Lektorka:

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Rozsah kurzu

1 den (8 vyučovacích hodin, 9 -17 hod)


Výstup kurzu

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Termín kurzu

podzim 2020 (bude upřesněn)


Cena kurzu

1950 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiál a drobné občerstvení.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: