Hodnocení ekonomického zdraví podniku

12. 4. 2021 -

Absolventi kurzu budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci praktického cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Kurz Hodnocení ekonomického zdraví podniku


Komu  je kurz určen

Manažerům či vlastníkům podniku (předpokládají se znalosti účetních výkazů)


Obsah kurzu

 • Kurz je zaměřen zejména na následující oblasti:
 • hlavní funkce finanční analýzy
 • interní a externí finanční analýza
 • uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy
 • srovnávací základny a problém srovnatelnosti
 • zdroje vstupních dat
 • slabé stránky účetních výkazů
 • přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy
 • vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů
 • majetková a kapitálová struktura podniku
 • analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow
 • analýza poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů
 • formulace závěrů finanční analýzy
 • úvod do finančního plánování.

 Osnova výuky:

 1. Zdroje vstupních dat finanční analýzy, přehled metod finanční analýzy
 2. Analýza absolutních ukazatelů
 3. Analýza rozdílových ukazatelů. 
 4. Analýza poměrových ukazatelů
 5. Vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje

Lektorka:

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Rozsah kurzu

1 den (8 vyučovacích hodin)


Výstup kurzu

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

10. 11. 2022

Možnost dárkového poukazu.


Cena kurzu

1 950 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiál a drobné občerstvení.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: