Hodnocení ekonomického zdraví podniku

25. 9. 2019 -

Absolventi kurzu budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci praktického cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Kurz Hodnocení ekonomického zdraví podniku


Komu  je kurz určen

Manažerům či vlastníkům podniku (předpokládají se znalosti účetních výkazů)


Obsah kurzu

 

Kurz je zaměřen zejména na následující oblasti:

-    hlavní funkce finanční analýzy

-    interní a externí finanční analýza

-    uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy

-    srovnávací základny a problém srovnatelnosti

-    zdroje vstupních dat

-    slabé stránky účetních výkazů

-    přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy

-    vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů

-    majetková a kapitálová struktura podniku

-    analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow

-    analýza poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů

-    formulace závěrů finanční analýzy

-    úvod do finančního plánování.

 

Osnova výuky:

  1. Zdroje vstupních dat finanční analýzy, přehled metod finanční analýzy
  2. Analýza absolutních ukazatelů
  3. Analýza rozdílových ukazatelů. 
  4. Analýza poměrových ukazatelů
  5. Vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje

Lektorka:

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Rozsah kurzu

1 den (8 vyučovacích hodin, 9 -17 hod)


Výstup kurzu

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Termín kurzu

podzim 2020 (bude upřesněn)


Cena kurzu

1950 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiál a drobné občerstvení.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: