Mezigenerační univerzita MENDELU vznikla jako přirozené rozšíření aktivit Oddělení vzdělávání seniorů. Doposud byla činnost oddělení zaměřena na seniory a jejich individuální rozvoj prostřednictvím různorodých vzdělávacích a volnočasových aktivit v rámci Univerzity třetího věku. Dlouhodobě lze ale sledovat nejen zájem našich posluchačů, ale i celospolečenský důraz na podporu mezigeneračních vazeb a dialogu mezi mladší a starší generací. V akademickém roce 2019/2020 tak budou mít senioři a jejich vnoučata poprvé příležitost učit se nejen společně, ale také od sebe navzájem. Prostředkem jim bude mezigenerační vzdělávací program zaměřený na poznávání živočišné a rostlinné říše.

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit.

Vznik Mezigenerační univerzity byl podpořen dotací z rozpočtu města Brna na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2019.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

Pro akademický rok 2020/2021 (začátek říjen 2020) připravujeme další mezigenerační programy. Podrobnosti budou zveřejněny během prázdnin, přihlásit se bude možné na níže uvedených odkazech od 1. září 2020. Těšíme se na viděnou!

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: