Výroba sýrů pro začátečníky

12. 1. 2022 -

Kurz je určen pro začátečníky a domácí experimentátory, kteří se o této komoditě a její výrobě chtějí dozvědět více.

 

Výroba sýrů pro začátečníky


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro začátečníky a domácí experimentátory, kteří se o této komoditě a její výrobě chtějí dozvědět více.


Obsah kurzu

Teorie:

  • mléko jako surovina pro výrobu čerstvých sýrů
  • stanovení syřitelnosti mléka
  • zpracování sýřeniny
  • solení sýrů
  • jakostní parametry čerstvých sýrů

 Praxe:

  • praktická část bude zaměřena na výrobu čerstvých sýrů
  • senzorické hodnocení čerstvých sýrů

 

Odborná garantka kurzu a lektorka: Ing. Alena Saláková, Ph.D.

Dále se na výuce v kurzu podílejí zaměstnanci Ústavu technologie potravin


Rozsah kurzu

2denní kurz (1. den 6 vyuč. hodin, 2. den 4 vyuč. hodiny) teoretické i praktické výuky, výuka probíhá v budově M (MENDELU, Ústav technologie potravin), praktická výuka probíhá v mlékařském poloprovozu Ústavu technologie potravin.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurz

16. a 17. 9. 2022; pátek celý den, sobota dopoledne


Cena kurzu

3 400,- Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory a materiál nutný pro výrobu sýrů a stud.materiály.

Možnost vystavení dárkového poukazu.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka

Ing. Alena Saláková, Ph.D.

Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 257
alena.salakova@mendelu.cz 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: