Snižování spotřeb energií v rodinných domech a bytech

1. 9. 2020 -

Jaké jsou možnosti technického řešení snižování spotřeb energie, jaká je jeijich ekonomická návratnost a které dotace na úspory energie lze využít?

Snižování spotřeb energií v rodinných domech a bytech


Komu je kurz určen

Kurz je určen široké laické veřejnosti, především majitelům rodinných domů a bytů, nebo lidem, kteří teprve uvažují o stavbě, koupi nebo rekonstrukci vlastního bydlení.


Cíl kurzu

Kurz seznámí posluchače s možnostmi technického řešení snižování spotřeb energie, ekonomickou návratností jednotlivých opatření a možnostmi čerpání dotací na úspory energie.


Obsah kurzu

 • Úspory energie a ekonomika
  • Příklad konkrétní studie
 • Výběr legislativy z oblasti úspor energií ve stavebnictví
  • Zákony a prováděcí vyhlášky
  • Normy a technické požadavky na výrobky
  • Energetický průkaz budovy, požadavky budovy na energii
 • Přehled technických řešení vedoucích k úsporám energií
  • Oblast konstrukčního řešení stavby
   • Tepelná izolace a akumulace
   • Tepelné mosty
   • Infiltrace a větrání
   • Okna a dveře
  • Oblast technického zařízení budov
   • Zemní plyn a elektrická energie
   • Energetické využití biomasy
   • Využití energie slunce (fototermické a fotovoltaické systémy)
 • Aktuální možnosti dotací
  • Nová zelená úsporám
  • Kotlíkové dotace
  • Další možnosti

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a lektor Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. má dlouholetou praxi v oboru, je odborným garantem a vyučujícím předmětů Tepelná technika, Technické vybavení budov, Energetické využívání biomasy, a podobných. Spolupracuje s firmami v daném oboru a účastní se praktických výzkumů (např. energetické vlastnosti oken, měření energetických toků v budovách, využití obnovitelných zdrojů energie apod.).


Rozsah kurzu

8 hodin rozdělených do 2 odpoledních čtyřhodinových bloků


 Termín kurzu

bude upřesněn 


Cena kurzu

1 590 Kč


Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)
 • úhrada účastnického poplatku

 

Upozornění: kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Kontaktní údaje

organizační zajištění

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 207

sarka.moravcova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: