Základy včelaření

29. 10. 2021 -

Nový kurz v nabídce pro všechny zájemce o včelaření.

Základy včelaření


Cíl kurzu
V kurzu získáte základní informace nezbytné pro zvládnutí chovu včel. 


Komu je kurz určen
Kurz je určen pro všechny zájemce o tuto problematiku a zejména pro potenciální včelaře začátečníky.


Obsah kurzu

  • Právní normy týkající se včelaření
  • Včela medonosná (biologie)
  • Základní včelařské nářadí
  • Včelařský rok
  • Biotechnologie včelaření
  • Včelí produkty
  • Nemoci včel

Odborný garant/lektor
 Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU) se zabývá vědeckou činností v oblasti biologie a ekofyziologie dřevin. Jeho hlavním koníčkem je včelařství. Chovu včel se věnuje v rodinné včelnici obhospodařující přes 100 včelstev. Díky dlouhodobé rodinné tradici v oblasti chovu včel, tak mohl získat cenné zkušenosti, které Vám rád na kurzu zprostředkuje.


Rozsah kurzu
celkem 10 hodin rozdělených do 3 odpoledních bloků; teoretická část (8 hodin) a praktická část související s ukázkou chovu včel na stanovišti v městské části Obřany.


Termín kurzu

6. 6. 2022 (15 – 19)

8. 6. 2022 (15 – 19)

9. 6. 2022 (15 – 19)


Cena kurzu
2 300,- Kč


Podmínky účasti

  • vyplnění a odeslání závazné přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty
Organizační zajištění


Ing. Veronika Mikulenková


Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: