Asertivita – recept na zdravé sebevědomí

12. 2. 2020 -

Umíte říkat "ne"? Víte co chcete a umíte si o to říct? Umíte někoho pochválit či pochvalu přijmout? Poskytnout druhému konstruktivní kritiku, když je potřeba, případně takovou zpětnou vazbu sám přijmout a získat z ní maximum? Toto všechno je asertivita - recept na zdravé sebevědomí, 26. 2. 2020.

 


Kurz seznamuje s asertivitou, jako jednou z komunikačních dovedností, která umožňuje přesvědčivým, ale zároveň nekonfliktním zůsobem dávat okolí najevo své pocity a potřeby.

Kurz je určen všem, kdo chtějí zlepšit svůj kontakt s druhými lidmi - budování důvěry, spolupráci, řešení konfliktů, a taky všem, kteří by rádi posílili vnímání sebe sama, snížili svou zranitelnost vůči okolí, podpořili svou schopnost samostatně pracovat a jít si za svým cílem.

Asertivita je uplatnitelná jak v pracovním, tak v osobním životě - ideálně všude, kde dochází k mezilidské komunikaci. Pomáhá odmítnout druhého bez pocitu viny, adekvátně přijímat hodnocení ostatních, řešit nepříjemné situace s nadhledem a mnoho dalšího.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními komunikačními styly, s principy a pravidly asertivního chování a nabídnout tak stručný úvod do asertivní komunikace.

Témata

  • Komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace a asertivita
  • Základní složky asertivního chování
  • Asertivní práva
  • Základní asertivní techniky

Termín

26. 2. 2020, 9:00–16:00 hod., (7 vyučovacích hod.)


Místo

Budova ICV (E), Zemědělská 5, učebna E16.


Lektorka

PhDr. Zdeňka Hort Vykoukalová, Ph.D.


Přihláška do kurzu

Asertivita – recept na zdravé sebevědomí, 26. 2. 2020

                  (údaj pouze pro osvědčení o absolvování kurzu)

 
*Nezbytné údaje pro odeslání přihlášky.

  

Antispam


Zaujal Vás tento kurz a nejste student, doktorand ani zaměstnanec MENDELU, nemáte e-mail @mendelu?

Kontaktujte nás na pcentrum@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: