Výroba chleba z kvasu

9. 2. 2020 -

Dvoudenní kurz Vám umožní dozvědět se informace o zpracování žitné mouky, její kvalitě a podstatě pečení kváskového chleba. V teoretické výuce budou zmíněna témata jako kvalita vstupní suroviny, legislativa, jakost žitné mouky či biochemické procesy při výrobě. Praktická část bude změřena na přípravu kvásku a výrobu kváskového chleba, dalamánků a sladkého pečení s kvasem.

Výroba chleba z kvasu


Komu  je kurz určen

Všem zájemcům, kteří chtějí získat nové informace o zpracování žitné mouky, její kvalitě a podstatě pečení chleba z kvasu, chtějí si rozšířit svoje znalosti a odbornost.  Pro ty, co s pekařskými výrobky pracují, i milovníky kvalitního pečiva, kteří se o tomto oboru chtějí dozvědět více.


Obsah kurzu

  • Kvalita vstupní suroviny - vliv cereálií na výživovou bilanci
  • Legislativa - právní předpisy
  • Pekařská jakost žitné mouky
  • Biochemické procesy probíhající při zrání těsta
  • Biochemické procesy v průběhu pečení
  • Vady chleba

Praxe:

  • Praktická  výroba bude zaměřena na: výroba žitno-pšeničného chleba, pšenično-žitného chleba, klasické dalamánky, sladké pečení s kvasem

Informace o lektorech

odborná garantka kurzu a lektorka doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. je vyučující s dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu Zpracování rostlinných produktů, Technologie cereálií, Cukrářské technologie aj., garantka pekařského provozu na MENDLU v Brně (oprávnění prodeje pekařských výrobků).


Rozsah kurzu

2denní (4 + 4 vyučovací hodiny) teoretická i praktická výuka bude probíhat v budově M2, Zemědělská 1, Brno (MENDELU, Ústav technologie potravin, praxe v provozních laboratořích)


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí, studijních materiálů a vlastnoručně vyrobených výrobků obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

jaro 2021, bude upřesněno

pátek; 13.00 - 17.00 hod.

sobota; 9.00 - 13.00 hod.


Cena kurzu

1 800 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiály, materiál nutný pro výrobu pekařských výrobků.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 068
viera.sottnikova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: