Výroba běžného a jemného pečiva

1. 3. 2017 -

1denní kurz Vám umožní dozvědět se informace o zpracování mouky, její kvalitě a podstatě pečení běžného a jemného pečiva. V široké teoretické výuce budou zmíněna témata jako kvalita surovin, výrobní technologie, princip kynutí a kvalita lepku, mýty o bezlepkové dietě, procesy při zrání těsta a během výroby či vady pekařských výrobků. Praktická část bude zaměřena na výrobu běžného a vícezrnného pečiva a výrobu jemného pečiva.

Výroba běžného a jemného pečiva


Komu  je kurz určen

Všem zájemcům, kteří chtějí získat nové informace o zpracování mouky, její kvalitě a podstatě pečení běžného a jemného pečiva, chtějí si rozšířit svoje znalosti a odbornost  Pro ty, co s pekařskými výrobky pracují (menší i větší provozy), i milovníky kvalitního pečiva, kteří se o tomto oboru chtějí dozvědět více.


Obsah kurzu

 • Kvalita vstupní suroviny - vliv cereálií na výživovou bilanci
 • Legislativa - právní předpisy
 • Mlynářské technologie
 • Pekařská jakost pšeničné mouky
 • Princip kynutí a kvalita lepku
 • Mýty o bezlepkové dietě
 • Pekařská jakost žitné mouky
 • Biochemické procesy probíhající při zrání těsta
 • Biochemické procesy v průběhu pečení
 • Vady pekařských výrobků

 

Praxe:

Praktická výroba běžného a vícezrnného pečiva s přídavkem vlákniny.

Praktická výroba jemného pečiva


Informace o lektorech

Odborná garantka kurzu a lektorka doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. je vyučující s dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu Zpracování rostlinných produktů, Technologie cereálií, Cukrářské technologie aj., garantka pekařského provozu na MENDLU v Brně (oprávnění prodeje pekařských výrobků).

Dále se na výuce bude podílet doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.


Rozsah kurzu

1denní- teoretická i praktická výuka (8 vyučovacích hodin) - výuka v budově M2 (MENDELU, Ústav technologie potravin)


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí, studijních materiálů a vlastnoručně vyrobených výrobků obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

termín bude stanovený po přihlášení dostatečného počtu uchazečů


Cena kurzu

2 100 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiály, materiál nutný pro výrobu pekařských výrobků.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 068
viera.sottnikova@mendelu.czFotogalerie

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: