Výroba cukrářských produktů

2. 1. 2019 -

V jednodenním kurzu se dozvíte nové poznatky ze zpracování mouky na cukrářské výrobky - muffiny, cheesecake, cupcake. V široké teoretické výuce budou zmíněna témata jako kvalita surovin, jakost pšeničné mouky, vady cukrářských výrobků a technologie jejich výroby. Praktická část bude zaměřena na výrobky: muffiny, cheesecake a cupcake.

 

Výroba cukrářských produktů


Komu  je kurz určen

Všem zájemcům, kteří chtějí získat nové informace o zpracování mouky na moderní cukrářské výrobky (muffiny, cupcake, cheesecake), jejích kvalitě a podstatě pečení, chtějí si rozšířit svoje znalosti a odbornost.  Pro ty, co s cukrářskými výrobky pracují (menší i větší provozy), i milovníky kvalitního cukrářského produktu, kteří se o tomto oboru chtějí dozvědět více.


Obsah kurzu

  • Kvalita vstupních surovin
  • Pečivárenská jakost pšeničné mouky
  • Technologie výroby muffin a cupcake
  • Technologie výroby cheesecake
  • Vady cukrářských výrobků

Praxe:

Praktická výroba muffin s přídavkem vlákniny

Praktická výroba cheesecake i cupcake.


Informace o lektorech

Odborná garantka kurzu a lektorka doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. je vyučující s dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu Zpracování rostlinných produktů, Technologie cereálií, Cukrářské technologie aj., garantka pekařského provozu na MENDLU v Brně (oprávnění prodeje pekařských výrobků).

Dále se na výuce bude podílet Ing. Radka Daňková, Ph.D., vyučující v předmětech  Zpracování rostlinných produktů, Technologie cereálií, Cukrářské technologie.


Rozsah kurzu

1 den (7 vyučovacích hodin)

Teoretická i praktická výuka bude probíhat v budově M2 (MENDELU, Ústav technologie potravin, praxe v provozních laboratořích).


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a vlastnoručně vyrobených výrobků obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

termín bude stanovený po přihlášení dostatečného počtu uchazečů


Cena kurzu

2 100 Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiály, materiál nutný pro výrobu cukrářských výrobků.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 068
viera.sottnikova@mendelu.czFotogalerie

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: