Choroby a škůdci okrasných dřevin - detekce a management

6. 2. 2017 -

Choroby a škůdci okrasných dřevin - detekce a management


Cíl kurzu

Jedná se o praktický přehled určitého “fytopatologického minima” provázaný s výstupy diagnostických postupů (přístrojové testy) a prověřených nálezových studií (www.stromypodkontrolou.cz).


Obsah kurzu

Školení je věnované problematice praktického rozeznávání hlavních druhů dřevních hub, vyskytujících se na okrasných dřevinách v rámci arboristických průzkumů. Výběr druhů vyplývá z dlouhodobě prováděných sledování doprovodných organismů na portálu www.stromypodkontrolou.cz (aktuálně více než 10 tis záznamů). Probrané budou hostitelské dřeviny a základní strategie hlavních druhů škodlivých organismů spolu s možnostmi detekce rozsahu kolonizace hostitelských dřevin pomocí přístrojových metod šetření. 

Předmětem výkladu budou i metody managementu hlavních zástupců škůdců asimilačního aparátu stromů pomocí mikro- a makroinjektáží a výstupy pilotního projektu metod limitace jmelí (Viscum album).


Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu prosím kontaktujte organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
  kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
  +420 545 135 216
  kamil.nechuta@mendelu.cz

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: