Hmyzí škůdci okrasných dřevin

1. 10. 2020 -

Hmyzí škůdci okrasných dřevin


Cíl kurzu

Určení hlavních druhů hmyzu, které mohou působit závažné poškození okrasných dřevin, patří mezi zásadní znalosti praktických arboristů. Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci s novými škůdci je třeba tuto znalost průběžně rozvíjet a doplňovat. Kurz je tedy zaměřen nejen na popis hlavních souvislostí v dané oblasti a poznávání zásadních druhů škodlivých organismů včetně popisu jejich specifických životních strategií, ale také se zaměřuje na problematiku karanténních druhů hmyzu. Pozornost je věnovaná i legislativním souvislostem a charakteristice nově se šířících škodlivých organismů. Kurz se bude mimo jiné také zabývat tématem zvláště chráněných druhů hmyzu. Cílem nebude pouze vlastní úspěšná determinace zvláště chráněného druhu, ale také pochopení možností managementu jeho biotopu. Pozitivní přístup a péče o takové stanoviště je elementární znalostí jak správy zeleně, tak také všech praktikujících arboristů.


Obsah kurzu

- obecná entomologie a popis hlavních struktur těla hmyzu
- hlavní druhy hmyzích škůdců s rozdělením dle jednotlivých dřevin, které tvoří základní dřevinné spektrum v mimolesní zeleni ČR a střední Evropy
- karanténní škodlivé organismy (hmyzí druhy)
- zvláště chráněné druhy hmyzu s vazbou na dřeviny


Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci a sbírkovými položkami


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

jaro 2021 (max. 15 účastníků)


Cena kurzu

1 550,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

 

Ing.  Petr Martínek, Ph. D.
Odborný garant kurzu
+420 545 134 310
petr.martinek@mendelu.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: