Druhé kolo přijímacího řízení

25. 5. 2020 -

Vypisujeme druhé kolo přijímacího řízení pro studium bakalářských i navazujícího magisterského studijního oboru na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Letos nově budou uchazeči o studium skládat přijímací zkoušku elektronicky z domova. 

Do druhého kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky pro následující studijní obory:

Absolventi získají plnohodnotné pedagogické vzdělání a mohou pracovat jako učitelé odborných předmětů střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Absolventi získávají legislativně nezbytnou kvalifikaci k tomu, aby mohli působit jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Absolventi se uplatní jako techničtí a analytičtí pracovníci a auditoři v bankách a pojišťovnách či jako samostatní likvidátoři pojistných událostí. Další uplatnění je možné v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín.

Přihlášky:

  • pro studijní obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku přijímáme do 30. 6. 2020. Přijímací zkouška proběhne 23. 7. 2020 elektronicky.

  • pro studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství přijímáme do 31. 7. 2020. Přijímací zkouška proběhne 24. 8. 2020 elektronicky.

 

Pro více informací o přijímacím řízení klikněte SEM nebo volejte 545 135 208.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: