Senescentní stromy a péče o ně

28. 12. 2014 -

Senescentní stromy a péče o ně


Cíl kurzu

Kurz se zabývá zásahy, označovanými jako speciální ošetření stromů (přesadby stromů, konzervační ošetření, přírodě blízké typy ošetření apod.). Hlavní pozornost je věnovaná přístupu k senescentním stromům. Obsah kurzu vyplývá ze Standardu péče o přírodu a krajinu A02 009 - Speciální ošetření stromů a z komplexního průzkumu technologií používaných v dané oblasti v České republice a v dalších státech Evropské unie.


Obsah kurzu

- Přesadba stromů
- Definice senescentních stromů, stromů veteránů
- Základní přístupy (techniky a technologie) péče o senescentní stromy
- Konzervační ošetření stromů


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě kurzu kontaktujte prosím organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: