Adiktologie a prevence rizikového chování

23. 8. 2015 -

Agresivní chování či nezdravé životní návyky. Jak je zmírnit nebo se jich úplně zbavit? O těchto a dalších tématech z oblasti adiktologie bude mluvit uznávaný odborník na téma závislosti a její prevence, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze.

Zveme Vás na jeho seminář v úterý 24. 11. 2015!

 Jsme součástí společnosti, v rámci níž jsme neustále konfrontováni s různými formami rizikového chování jako jsou:

  • delikventní a agresivní chování,
  • nezdravé životní návyky,
  • rizikové chování ke společenským institucím

Na přednášce, která se koná 24. 11. od 8 do 13 hod. v budouvě ICV MENDELU, v učebně E01, se dozvíte, jaké jsou možnosti ke:

  • zmírnění,
  • oddálení nebo
  • odstranění těchto problémů v rámci celoškolské prevence.

Účastníci setkání budou prostřednictvím krátkého představení výsledků projektu NETAD informováni o materiálech, které vymezují strukturu oboru adiktologie. Budou ale především  seznámeni s výsledky 15letého procesu vývoje systémově pojaté školské prevence.Tematický blok se bude skládat z teoretické části, praktické části a diskuse.

Další informace o adiktologickém poradenství, které poskytuje naše Poradenské centrum, najdete zde

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: