Kurzy ZDARMA pro začínající akademické pracovníky a doktorandy MENDELU

1. 7. 2015 -

Akademičtí pracovníci MENDELU POZOR! Připravili jsme pro vás jednodenní kurzy, které jsou ZDARMA. 

Kurzy ZDARMA pro začínající akademické pracovníky a doktorandy MENDELU

 


Výuka trochu jinak  

Chcete si vyzkoušet, jak správně vyučovat či přednášet na vysoké škole? Nebo již učíte a chybí Vám zpětná vazba o vaší výuce?

Přihlaste se do kurzu „Výuka trochu jinak“. V rámci inovace svoji výuky na VŠ či pro získání svých prvních pedagogických zkušeností máte možnost v rámci kurzu absolvovat pedagogické výstupy. Tyto výstupy se odehrávají buď přímo ve Vaší  reálné výuce na VŠ, nebo jsou v dohodnutých termínech organizovány cvičné výstupy na ICV MENDELU, které jsou realizovány pouze před ostatními účastníky kurzu. Každý výstup bude natáčen a následně bude proveden jeho rozbor. Na informační schůzce 19. 10. 2015 se účastníci rozhodnou, zda natáčení bude možné přímo v jejich výuce nebo zda preferují fiktivní výuku.

Veškeré natočené materiály budou použity pouze se souhlasem natáčeného a nebudou žádným způsobem dále šířeny a prezentovány! 

Rozsah: 11 hodin

Termín konání: 19. 10. 2015          Čas: 8 - 10 hod

Místo konání: ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Relaxační techniky 

Umění odpočívat patří k základním dovednostem člověka, který si chce uchovat duševní a tělesné zdraví. Relaxační techniky představují různé formy řízeného odpočinku. Jejich zvládnutí přispívá ke kladnému sebepojetí a zakotvení člověka ve vlastním těle. Přínosem je také zkvalitnění schopnosti koncentrace a paměti, udržení „optimálního nastavení“. Zážitkový kurz je určen všem, kteří nechtějí podléhat stresu ani před termínem odevzdání disertační práce.

Rozsah: 4 hodiny

Termín konání: 22. 10. 2015          Čas: 14 - 18 hod

Místo konání: ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Zvládání konfliktních situací 

Každý z nás se již někdy stal součástí konfliktu, který neuměl v daný moment zvládnout. Proto jsme si pro Vás připravili tento kurz, který je zaměřen na každodenní problematiku a předcházení konfliktních situací.  Teoretické informace budou doplněny praktickými ukázkami, zkušenostmi účastníků kurzu s danou problematikou a modelovými situacemi

Cílem je, aby se účastník seznámil se základními typy konfliktů v mezilidských vztazích, jejich předcházením a řešením.

Rozsah: 6 hodin

Termín konání: 5. 11. 2015          Čas: 14 - 20 hod

Místo konání: ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Time Management

V kurzu se zaměříme na schopnost nakládat s vlastním časem a plánovat s cílem zvýšit efektivitu jeho využití. Mezi základní rozvíjené dovednosti patří: stanovování cílů, jejich periodické vyhodnocování, plánování, určování priorit, hledání vlastních a cizích zlodějů času, sebemotivování. Součástí kurzu bude také práce s vlastními časovými snímky dne a osobním rozvojovým plánem. Kurz bude zaměřen nejen na zvládání povinností a úkolů každodenního života, ale i na plnější, příjemnější využití času v dalších oblastech a především na hledání cesty k nabytí spokojené pracovně-mimopracovní rovnováhy.

Rozsah: 6 hodin

Termín konání: 13. 11. 2015          Čas: 9 - 15 hod

Místo konání: ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Sebepoznání a Sebereflexe

Položíme-li si spolu se známým klasikem otázku: „Quo vadis?“ („Kam kráčíš?“), zjistíme možná, že nalézt na ni odpověď je nelehké. Ne náhodou se od nepaměti na Delfské věštírně, považované za svatostánek moudrosti, skvěl nápis: „Gnóthi seauton“ čili „Poznej sám sebe“. 

Interaktivní zážitkový seminář s prvky skupinové dynamiky (vyžadující aktivitu účastníků, nejedná se o psychodiagnostiku) je určen pro všechny, které zajímají některé z následujíčíčh otázek:

- Jaký/jaká jsem?

- Jaký vzbuzuji první dojem při setkání s druhými lidmi?

- Jak se cítím v různých situacích, jak je prožívám?

- Jak se dívám na svět kolem sebe?                                     

Cílem kurzu je vzbudit zájem o tyto otázky a nabídnout možnosti, jak na ně hledat a nalézat odpovědi.

Termín konání: 26. 11. 2015          Čas: 14 - 19.30 hod

Místo konání: ICV MENDELU, Zemědělská 5, 613 00 Brno


Bližší informace

Všechny kurzy jsou pro akademické pracovníky MENDELU ZDARMA.

V každém kurzu účastníci obdrží studijní materiály.


Výstup kurzů

Účastníci jednotlivývh kurzů obdrží osvědčení o absolvování. 


Kontakty

organizační zajištění

Andrea Šašinková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
andrea.sasinkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: