Konference ICOLLE 2020: prodloužení registrace

14. 4. 2020 -

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 12. ročník mezinárodní konference ICOLLE 2020, která proběhne ve středu 9. 9. 2020 v hotelu Avanti v Brně. Hlavním tématem konference bude "Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století". Záštitu nad konferencí převzali rektorka Mendelovy univerzity a hejtman Jihomoravského kraje. Registraci účastníků s aktivní účastní jsme prodloužili do 4. 5.

Svět 21. století je spojen s řadou technologických změn, ke kterým dochází téměř neuvěřitelnou rychlostí.  Potřeby společnosti se rychle mění a s nimi i poptávka po odborných službách. V této souvislosti dochází i k proměně trhu práce a oblast vzdělávání, včetně toho odborného, čelí mnoha výzvám. V posledních letech můžeme být svědky řady diskuzí na toto téma napříč různými obory. Společným prvkem těchto diskuzí se ovšem stává fakt, že odborné vzdělávání není již jen otázkou formální přípravy, ale obecně celoživotního vzdělávání jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Klíčovým cílem se stává získání kompetencí pro profesní život. V tomto světle je proto důležité zaměřit se na několik zásadních témat, kterým bude věnovat pozornost i konference ICOLLE. Jedná se například o proměnu obsahu a průběhu odborného vzdělávání, podporu učitelů, ředitelů a dalších pracovníků v oblasti odborného vzdělávání, zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce či zvýšení financování a zajištění jeho stability.

Jako přednášející vystoupí na konferenci domácí i zahraniční odborníci zabývající se danou problematikou. Příspěvky s tématikou odborného vzdělávání budou také diskutovány v odborných sekcích konference, kterými budou: Formální vzdělávání, Neformální vzdělávání, Studentská sekce a Posterová sekce.

Konferenci je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. 

Přihlášení na konferenci:

 

Podrobné informace o konferenci a přihlášení jsou k dispozici na www.icolleconference.cz 

Ohlédnutí za loňským ročníkem konference

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: