KA2 Odborné stáže pro učitele a vedoucí pracovníky/ředitele MŠ

24. 12. 2014 -

Odborné stáže pro učitele MŠ a vedoucí pracovníky/ředitele MŠ

Informace o stážích:

 • Stáže pro účastníky z Jihomoravského kraje proběhly v pěti brněnských MŠ.
 • Stáže pro účastníky z Kraje Vysočina proběhly v pěti MŠ Kraje Vysočina.
 • Součástí stáží byly též úvodní motivační semináře a závěrečné semináře.
 • Stáže proběhly v období říjen 2014 - leden 2015.
 • Jednotlivé stáže byly pětidenní
 • Stáže neprobíhaly individuálně, ale ve skupinkách
 • Na stáže navazují různorodé vzdělávací kurzy softskills viz. Klíčová aktivita KA4, které jsou zdarma a jsou určeny jen pro účastníky stáží v MŠ

Výhody pro účastníky:

 • Pro účastníky jsou všechny aktivity projektu zdarma.
 • Proplacení cestovních náhrad v rámci stáží v MŠ.
 • Získání zkušeností, kontaktů, nových podnětů a znalostí z 5 různých MŠ.
 • Obdržení potvrzení o absolvování stáže.

Podmínky k účasti na dané klíčové aktivitě:

Účast na Úvodním motivačním semináři

 • Seminář byl realizován v rozsahu 8 hodin.
 • Termíny: 8. října pro Jihomoravský kraj (Mendelova univerzita v Brně); 14. října pro Kraj Vysočina
 • Obsah semináře: seznámení s projektem, představení aktivit projektu, vysvětlení administrativních záležitostí, představení spolupracujících MŠ, představení lektorů odborných stáží (pracovník dané MŠ) a tutorů odborných stáží (pracovník ICV MENDELU zajišťující stáže)

Účast na odborné stáži v pěti MŠ

- JmK 13. - 17. 10. 2014
- JmK 20. - 24. 10. 2014
- JmK 10. - 14. 11. 2014
- JmK 24. - 28. 11. 2014
- JmK 5. - 9. 1. 2015
- JmK 19. - 23. 1. 2015

Stáže probíhaly: pondělí MŠ Chalabalova, úterý MŠ Náměstí Svornosti, středa MŠ Laštůvkova, čtvrtek MŠ NA OSADĚ, pátek ZŠ a MŠ Ostopovice

Termíny pro Kraj Vysočina
- Kraj Vysočina pondělky 20.10 ,3.11, 1.12.2014, 12.1, 26.1.2015
- Kraj Vysočina úterky 21.10, 4.11, 2.12.2014, 13.1, 27.1.2015
- Kraj Vysočina středy 22.10, 5.11, 3.12.2014, 14.1, 28.1.2015
- Kraj Vysočina čtvrtky 23.10, 6.11, 4.12.2014, 15.1, 29.1.2015
- Kraj Vysočina pátky 24.10, 7.11, 5.12.2014, 16.1, 30.1.2015

Stáže probíhaly 20.-24. 10 MŠ Korálky Havlíčkův Brod, 3.-7.11. MŠ Sedmikráska Horní Ves, 1.-5.12 MŠ Moravské Budějovice, 12.-16. 1. MŠ Třešť, 26.-30.1 MŠ Telč

Sepsání Závěrečné zprávy z odborné stáže

 • Závěrečná zpráva slouží pro administrativní účely projektu a pro účely monitorovací zprávy. Obsah a struktura textu Závěrečné zprávy byly upřesněny a vysvětleny na Úvodním motivačním semináři

Realizace workshopu na svém pracovišti o účasti na odborných stážích

 • Workshop je směřován k přenosu nově získaných poznatků ze stáží kolegům z pracoviště. Obsah a struktura workshopu byly upřesněny a vysvětleny na Úvodním motivačním semináři

Přihlašovací formulář

všechny údaje ve formuláři jsou POVINNÉ

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Škola, ze které se hlásím

  

Antispam

Kontakty:

545 135 217 - Lenka Kamanová (manažerka klíčové aktivity)

545 135 218 - organizační a administrativní zajištění stáží

E-mail: univerzitalektoru.icv@mendelu.cz

 


Realizace stáží

Organizace stáží v Jihomoravském kraji

Stáže proběhly  v rámci celého jednoho týdne po MŠ JmK. Každý účastník absolvoval stáž v jednom předem určeném týdnu. Účastníci měly nárok na úhradu ubytování (max.1000Kč/noc), stravného a dopravy (v případě cesty autem jen do výše nákladů na běžný druh dopravy -- autobus/vlak). Veškerá administrativa spojená s proplácením ubytování, stravného a dopravy byl vysvětlena na Úvodním motivačním semináři.

 

Organizace stáží v Kraji Vysočina

Každý účastník absolvoval 5 jednodenních stáží v rozmezí období říjen 2014 -- leden 2015. Každý účastník si vybral jeden den v týdnu, kdy bude pravidelně jezdit na určené místo. Účastníci měli nárok na úhradu ubytování (max. 1000Kč/noc), stravného a dopravy (v případě cesty autem jen do výše nákladů na běžný druh dopravy -- autobus/vlak). Veškerá administrativa spojená s proplácením ubytování, stravného a dopravy byla vysvětlena na Úvodním motivačním semináři.


Realizace stáží - seznam MŠ

Jihomoravský kraj

FOTOGALERIE

Mateřská škola Chalabalova, Brno Kohoutovice

Motto: "Je naší povinností vrátit dítěti právo na dětství se vším, co k tomu patří. Nechceme brát dítě jako nedokonalou bytost, která teprve čeká na dospělost, ale jako právoplatného člena našeho života."

Mateřská škola uplatňuje zejména principy daltonského plánu: volnost -- samostatnost -- vzájemná spolupráce a zaměřuje se mimo jiné také na ekologickou výchovu.

Kontakty: www.chalabalova.cz

vedoucí učitelka MŠ a ZŘ pro předškolní vzdělávání: Jana Šlapanská

 

Mateřská škola Laštůvkova, Brno Bystrc

Motto: "Vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů."

Mateřská škola se zaměřuje na tzv. osobnostně orientovaný model předškolní výchovy s důrazem na prožitkové učení.

Kontakty: www.mslastuvkova.ic.cz

Ředitelka: Mgr. Procházková Dagmar

 

Mateřská škola NA OSADĚ, Brno Židenice

Motto: "Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možný člověku uložit." (I. Kant)

Mateřská škola se orientuje na výchovu dítěte způsobilého získávat základní informace a praktické zkušenosti ochrany zdraví a životního prostředí a na integraci dětí s postižením.

Kontakty: www.msnaosade.cz

Ředitelka: Bc. Jana Křivánková

 

Mateřská škola náměstí Svornosti, Brno Žabovřesky

Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal."

Realizace ŠVP s názvem "Barevná škola" vychází z principů a filosofických základů osobnostně orientované pedagogiky.

Kontakty: www.ms-svor.cz

Ředitelka: Mgr. Danuše Komárková

 

Mateřská škola Ostopovice, Brno venkov

Motto: "Vyprávěj - já to zapomenu, ukaž mi to - něco si zapamatuji, nech mě to udělat - já to pochopím."

Mateřská škola je environmentálně orientovaná, jejím záměrem je vzdělávat děti praktickými a činnostními aktivitami.

Kontakty: www.zsostopovice.cz

Ředitel MŠ a ZŠ Ostopovice: Mgr. Petr Juráček

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Jitka Bláhová


 Kraj Vysočina

FOTOGALERIE

Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Motto: "Posláním naší mateřské školy jsou šťastné a spokojené děti, které jsou připravené milovat a budovat svět."

Mateřská škola Korálky sdružuje devět mateřských škol v Havlíčkově Brodě. MŠ jako celek klade důraz na logopedickou prevenci, každá z devíti MŠ má však svoji filozofii a specifika.     Výše uvedené motto patří k MŠ Příčná. Další z mateřských škol např. MŠ Nad Tratí, jejíž název ŠVP "Vláček plný překvapení" vychází z geografické polohy organizace, podmínek MŠ, podnětů rodičů a dětí.

Kontakty: www.reditelstvi.mskoralky.cz

ředitelka: Mgr. Štěpánka Sýkorová

 

Mateřská škola Sedmikráska Horní Ves

Motto: "Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce." (R. Fulghum)

Mateřská škola je malou vesnickou školou, která těží z tohoto typu prostředí. Klade důraz na rodinnou a přátelskou atmosféru a budování dobrých mezilidských vztahů.

Kontakty: http://www.sedmikraskahornives.cz/

ředitelka: Bc. Pavlína Krátká

 

Mateřská škola Moravské Budějovice

Mateřská škola má pod sebou tři dílčí pracoviště, z nichž každé má své kouzlo a svá specifika. Cíle výchovy a vzdělávání směřují k rozvíjení funkční gramotnosti dětí, spolupráce s rodinou, poznání města, kde děti žijí a komunikativně podnětného prostředí. MŠ se cíleně realizuje prvky etické výchovy.

Kontakty: www.msmorbudejovice.com

ředitelka: Bc. Jitka Simandlová

 

Mateřská škola Telč

Motto: "Podívej se kolem sebe, nad hlavou ti svítí nebe, modré nebe se sluníčkem, hraje si s ním jako s míčkem. Rozhlédni se tu i tam, uvidíš, že nejsi sám, všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět!"

Mateřská škola je se svým ŠVP s názvem "Svět je jedna velká skládanka" zaměřena na ekologii, poznávání přírody a historii města.

Kontakty: www.ms-telc.webnode.cz

ředitelka: Blanka Hauzarová

 

Mateřská škola Třešť

Motto: "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne to udělat a já pochopím." (staré čínské přísloví)

Cílem filozofie mateřské školy je vést dítě k tomu, aby mělo návyky a dovednosti, které mu umožní žít ve světě, být, jednat, vědět a žít s ostatními. Mateřská škola využívá ve své vzdělávací práci prvky Montessori.

Kontakty: www.mstrest.wz.cz

ředitelka: Mgr. Eva Chvátalová


Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně

Cílem filozofie mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Kontakty: http://www.hrasekms.cz

ředitelka: Věra Šohajová

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: