KA4 Evaluace vzdělávacích aktivit

24. 12. 2014 -


Závěrečná konference projektu

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom vás pozvali na závěrenou konferenci projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU. Konference je určena učitelům ZŠ, učitelům MŠ a vedoucím/řídícím pracovníkům MŠ a ZŠ, ale i širší odborné veřejnosti. Konference se uskuteční ve dnech 9. a 10. 6. 2015 na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno.
Účast na konferenci je po oba dny bezplatná, občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání konference. Účastníkům ze vzdálenějších míst bude zajištěno a uhrazeno ubytování.

 

Program konference


Úterý 9. 6. 2015

09:00 - 10:00   Registrace účastníků

10:00 - 10:30   Zahájení konference

10:30 - 12:30   Hlavní přednášky

 •  Legislativa z pohledu MŠ - Mgr. Eva Chvátalová, MŠ Třešť
 •  Mentorství v MŠ - Mgr. Danuše Komárková, MŠ nám. Svornosti, Brno
 •  Profesní kompetence učitele mateřské školy - PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
 •  Možnosti financování MŠ (Dotační programy pro MŠ) - PhDr. Marie Klusoňová, Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

12:30 – 13:30   Oběd

13:30 – 17:00   Jednání v sekcích

Sekce 1 - Další vzdělávání učitelů ZŠ

 • Inspirace z muzikoterapie
 • Videotrénink interakcí
 • Věda hrou

Sekce 2 - Další vzdělávání učitelů MŠ

 • Inspirace z muzikoterapie
 • Práces dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ
 • Videotrénink interakcí 
 • Věda hrou

17:00     Doprovodný program konference


Středa 10. 6. 2015

09:00 – 11:00   Jednání v sekcích

    Sekce 3 - Vzdělávací kurzy

 • Komunikační dovednosti
 • Tvořivost v práci učitele

11:00 – 12:00   Zahraniční stáže - zkušenosti, výzvy

12:00 – 12:30   Závěry konference, možnosti další spolupráce

12:30 – 13:30   Občerstvení

14:00               Ukončení konference


Přihlašovací formulář

Přihlášky přijímáme do 28. 5. 2015

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Škola, ze které se hlásím

  


 Kontakty:

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
  +420 545 135 201
  lenka.danielova@mendelu.cz

 

 

Mgr. Alena Krejčí, DiS.
+420 545 135 227
alena.krejci@mendelu.cz

 

 

Ing. Marie Horáčková
  Manažerka klíčové aktivity
+420 545 135 220
marie.horackova@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: