KA1 Kurzy pro učitele ZŠ

24. 12. 2014 -

Kurzy pro učitele základních škol

Nabízené kurzy:

 

Web 2.0, využití v práci učitele

Kurz je zaměřen na následující témata. Využívání webových prohlížečů, základy tvorby webových stránek, redakční systémy, bezpečnost, sdílení dokumentů, web v práci učitele. Bude kladen důraz na praktické ukázky a cvičení.


Využití ICT ve výuce zeměpisu, práce s GIS

Kurz je orientován na geografické informační systémy, pojmy a vztahy, technické a programové vybavení pro výuku zeměpisu, mapové podklady, konkrétní aplikace a získání dovedností pro zpracování prostorových dat formou praktických cvičení.


Práce s interaktivní tabulí (Activ Board)

Kurz je cílen na středně pokročilé i začátečníky. Účastníci budou seznámeni s hardwarovými a softwarovými nástroji při využívání interaktivních tabulí, návody k přípravě výuky, odkazy na existující výukové materiály pro různé předměty. Kurz bude probíhat zejména formou praktických ukázek a cvičení.


Technické zpracování digitální fotografie pro učitele

V rámci kurzu budou představeny technické prostředky pro tvorbu a zpracování digitálních fotografií, software pro úpravy, zpracování a skládání obrazů, využívání digitální grafiky ve výuce, fotoalba. Účastníky čeká spousta praktické práce na počítači a cvičení ve vlastní tvorbě.


Počítačová prezentace

Během kurzu budou probrány zásady dobré prezentace, zpracování tématu, načasování a ovládání prezentace, umístění textu a grafických objektů včetně barev a motivů, formátování objektů, vrstvení, seskupování, překlápění, pohyby, přechody, animace, tlačítka linkování videí apod. Opět s velkým množstvím názorných ukázek a cvičení.


Cílová skupina

Aktivity jsou určeny pro učitele 2. stupně základních škol v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.


Výhody pro zúčastněné

  • Možnost zúčastnit se až 5 kurzů z oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditovaných MŠMT, absolventi obdrží osvědčení. Lze absolvovat libovolný počet kurzů z naší nabídky.
  • Kurzy budou cíleny na konkrétní požadavky účastníků (tzv. "šité na míru"), důraz bude kladen na praktické ukázky, nácviky, cvičení a potřeby frekventantů. Budou vedeny odborníky Mendelovy univerzity v Brně.
  • Kurzy jsou zaměřeny nejen na prohloubení odborných kompetencí jednotlivých témat, ale také lektorských dovedností účastníků.
  • Absolvent se stává potencionálním lektorem odborného kurzu v rámci DVPP pro své kolegy z domovské či jiné školy (rozšíří si tak své profesní portfolio).
  • Kurzy včetně studijních materiálů jsou pro učitele zdarma, v jejich průběhu je zajištěno drobné občerstvení.

Časová dotace každého kurzu

40 vyučovacích hodin, z toho:

  • 20 hodin na odborné kompetence ve vztahu k tématu kurzu
  • 20 hodin lektorských dovedností (10 hodin teorie a 10 hodin praktických nácviků)

Termíny kurzů

 

Počítačová prezentace (od 13.2.2015)

Místo konání: ICV MENDELU, Brno

Harmonogram výuky:

 

Datum

Čas

13.2.2015

13 – 17:30

SO

14.2.2015

9 – 13:15

27.2.2015

13 – 17:30

SO

14.3.2015

9 – 13:15

27.3.2015

14:30 – 17:45

SO

28.3.2015

9 – 14

SO

11.4.2015

9 - 18

 

Využití ICT ve výuce zeměpisu (od 20.2.2015)

Místo konání: ICV MENDELU, Brno

Harmonogram výuky:

 

Datum

Čas

20.2.2015

13 – 17:30

SO

21.2.2015

9 – 13:15

6.3.2015

13 – 17:30

27.3.2015

14:30 – 17:45

SO

28.3.2015

9 – 14

10.4.2015?

13 – 17:30

SO

18.4.2015

9 - 18

 

Web 2.0, využití v práci učitele (od 20.3.2015)

Místo konání: ICV MENDELU, Brno

Harmonogram výuky:

 

Datum

Čas

20.3.2015

13 – 17:30

SO

21.3.2015

9 – 13:15

27.3.2015

14:30 – 17:45

SO

28.3.2015

9 – 14

3.4.2015

13 – 17:30

17.4.2015

13 – 17:30

SO

 11.4. nebo 18.4.2015

9 - 18

 

 

Mimo studijní skupiny na ICV MENDELU proběhly ještě 2 kurzy na Základní škole a mateřské škole  Brno, Merhautova 37.

Práce s interaktivní tabulí (Activ Board) - 1. skupina

Místo konání: ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, Brno

Harmonogram výuky: 13.4.2015 (pondělí, 5 hod.), 20.4.2015 (pondělí, 5 hod.), 27.4.2015 (pondělí, 5 hod.), 4.5.2015 (pondělí, 5 hod.), 11.5.2015 (pondělí, 10 hod.), 18.5.2015 (pondělí, 10 hod.).

Práce s interaktivní tabulí (Activ Board) - 2. skupina

Místo konání: ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, Brno

Harmonogram výuky: 15.4.2015 (středa, 5 hod.), 22.4.2015 (středa, 5 hod.), 29.4.2015 (středa, 5 hod.), 6.5.2015 (středa, 5 hod.), 13.5.2015 (středa, 10 hod.), 20.5.2015 (středa, 10 hod.).

 

Práce s interaktivní tabulí (Activ Board) - proběhlo

Místo konání: ICV MENDELU, Brno

Harmonogram výuky: 10.10.2014 (pátek, 4 hod.), 11.10.2014 (sobota, 4 hod.), 24.10.2014 (pátek, 4 hod.), 1.11.2014 (sobota, 6 hod.), 7.11.2014 (pátek, 4 hod.), 8.11.2014 (sobota, 4 hod.), 14.11.2014 (pátek, 4 hod.), 29.11.2014 (sobota, 10 hod.)

Technické zpracování digitální fotografie pro učitele - proběhlo

Místo konání: ICV MENDELU, Brno

Harmonogram výuky: 17.10.2014 (pátek, 4 hod.), 18.10.2014 (sobota, 4 hod.), 1.11.2014 (sobota, 6hodin), 14.11.2014 (pátek, 4 hod.), 15.11.2014 (sobota, 4 hod.), 21.11.2014 (pátek, 4 hod), 28.11.2014 (pátek, 4 hod.), 10.1.2015 (sobota, 10 hod.)

 

Drobné změny v harmonogramu jsou možné, účastníci o nich budou včas informováni.


Přihlašovací formulář

 

 

 

 

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Škola, ze které se hlásím

Naším záměrem je co nejvíce vám kurzy přiblížit:

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: