Průzkum studijní zátěže studentů MENDELU

15. 12. 2014 -

Cílem tohoto dotazníku je zmapování zátěžových situací, s nimiž se student při studiu může setkat. Na základě tohoto mapování bude upravena nabídka aktivit a služeb Poradenského centra VÚ ICV MENDELU.

Vážení studenti, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který zjišťuje studijní zátěž. Za studijní zátěž v užším slova smyslu považujeme nároky kladené na studenta, přímo související se studiem. Během studia se však student musí vyrovnávat i s dalšími nároky a vlivy, jež jeho studium ovlivňují. V širším slova smyslu tedy můžeme hovořit o zátěži při studiu.

Dotazník

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: