Ruština pro mírně pokročilé

27. 11. 2020 -

Ruština pro mírně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé je pro ty, kteří se již rusky učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou nižší úrovně. Kurz zahrnuje všechny základní aspekty systému ruské jazykové výuky: fonetiku, intonaci, slovní zásobu, gramatiku. Praktická cvičení jsou zaměřena na poslech s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností. Cílem kurzu je rozvíjet správnou výslovnost, rozšiřovat a systematizovat slovní zásobu a gramatiku ruského jazyka.


Obsah kurzu

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé se zabývá: slovesa na -ить/-еть (2. časování), nepravidelná slovesa мочь, хотеть, есть, пить, идти, ехать, struktura věty, příčinné (důvodové) věty (потому что, так как), rozkazovací způsob, sloveso жить, budoucí čas slovesa быть, skloňování podstatných jmen, přídavná jména, stupňování přídavných jmen, zájmena určovací (весь, вся, все), zájmena ukazovací (это, этот),zájmena záporná (никто, ничего, никогда, нигде), skloňování číslovek, předložky в, на, přímá/nepřímá řeč, spojky и, а, но.

Konverzační témata: národní kulturní památky a produkty, práce a volný čas, rodinné vztahy a výchova v rodině, zájmy, počasí, domácnost, životní styl, lidská povaha, jídlo, profesní specializace, klima v organizaci.

 

Studijní materiál: Ruština nejen pro samouky.

Dále materiály připravené lektorkou. Pro účast na kurzu není nutné si učebnici kupovat.

 

Část učebnice si můžete prohlédnout na webové stránce:https://ulozto.cz/!9XSSmnpFm/ucebnik-5-elementov-12-lekci-pdf


Rozsah kurzu

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky)  i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečném počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídlo ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Iana Ziamaeva

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: