Ruština pro začátečníky

3. 12. 2020 -

Ruština pro začátečníky


Cíl kurzu

Kurz zahrnuje všechny základní aspekty systému ruské jazykové výuky: fonetiku, intonaci, slovní zásobu, gramatiku. Praktická cvičení jsou zaměřena na poslech s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností. Cílem kurzu je rozvíjet správnou výslovnost, rozšiřovat a systematizovat slovní zásobu a gramatiku ruského jazyka.


Obsah kurzu

Kurz pro ruštiny pro začátečníky se zabývá tématy: azbuka, výslovnost, větná skladba, intonace u otázek a odpovědí, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, tázací zájmena (кто, что, сколько), tvorba záporu «не..., а...», podstatná jména, tvorba otázek, příslovce, časování sloves, sloveso быть, číslovky 1 - 100, větná vazba У меня есть, dny v týdnu, spojky и, а, но, vazba Мне нравится, Я люблю, slovesa жить, работать, говорить, хотеть, přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, předložky в, на, skloňování podstatných jmén j.č. , mn.č., přídavná jména.

 

Konverzační témata: ; vzájemné představování se; rodina; koníčky; vyjadřování souhlasu/nesouhlasu (Я думаю, что ..., Я тоже так думаю); zaměstnání; jazyky; orientace ve veřejném prostoru (v restauraci, na ulici, v hotelu, v obchodě) aj.

 

Studijní materiál: Russkij jazyk: 5 elementov;Ruština slovní zásoba A2 INFOA, vlastní materiály

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnici kupovat.

 

Část učebnice si můžete prohlédnout na webové stránce: https://ulozto.cz/!9XSSmnpFm/ucebnik-5-elementov-12-lekci-pdf

https://www.infoa.cz/zbozi/rustina-slovni-zasoba-a2/ 


Rozsah kurzu

Kurz ruštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

 

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídlo ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Iana Ziamaeva

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: