Španělština pro mírně pokročilé

29. 12. 2017 -

Španělština pro mírně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé navazuje na znalosti získané v minulém roce – Unidades 0-7 (resp.i 8B). Klade důraz na rozvoj všech jazykových dovedností - porozumění, čtení, psaní, mluvení. Přitom zajišťuje důkladné studium nejdůležitějších gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a její praktické využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.

Kurz je určen pro pracující i studenty, účastnit se mohou studenti, kteří se seznámili se základy španělského jazyka v kurzu pro začátečníky a  pokročilé začátečníky.

Cílem je rozšíření slovní zásoby a osvojení další gramatiky, které absolventům kurzu umožní nejen domluvit se v běžných situacích, ale také zapojit se aktivněji do jednodušší konverzace, vyřešit základní problémy, a to jak ve Španělsku, tak i v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A1 podle mezinárodní evropské klasifikace.


Obsah kurzu

1. Opakování dosud osvojené gramatiky a slovní zásoby (Unidades 0-7 +  část Unidad 8B – Pretérito Indefinido),  včetně předpřítomného času (Pretérito Perfecto) - není v učebnici.

2. Cestování po městě – veřejná doprava, popis města, orientace ve městě, vysvětlování a popis cesty – jak se zeptat na cestu.
3. Počasí, měsíce, roční období. Prohlubování znalostí o slovesech „být“ - SER x ESTAR x HABER (HAY)

4. Cestování / prázdniny, některé zvyky v Mexiku a ve Španělsku, umění.

5. Nakupování, rozhovory v obchodě, oblečení, barvy.

6. Zájmena ve 3. a 4. pádu – nepřímý a přímý předmět. Opakování zvratných zájmen.

7. Stupňování přídavných jmen.

8.  Zdraví, části lidského těla, nemoci, u lékaře. Sloveso DOLER. Minulý čas nedokonavý – Pretérito Imperfecto.

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od Unidad 8


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Zahájení kurzu: úterý 29. září 2020. V ziminím semestru výuka probíhá 12. týdnů. 

Čas kurzu: 14:45 - 16:15 hod.

 

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: