Španělština pro pokročilé

7. 12. 2020 -

Španělština pro pokročilé


Cíl kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé navazuje na znalosti získané v minulém roce – Unidades 0-9. Klade důraz na rozvoj všech jazykových dovedností - porozumění, čtení, psaní, mluvení. Přitom zajišťuje důkladné studium nejdůležitějších gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a její praktické využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.

Kurz je určen pro pracující i studenty, účastnit se mohou studenti, kteří se seznámili se základy španělského jazyka v kurzu pro začátečníky a  pokročilé začátečníky.

Cílem je rozšíření slovní zásoby a osvojení další gramatiky, které absolventům kurzu umožní nejen domluvit se v běžných situacích, ale také zapojit se aktivněji do jednodušší konverzace, vyřešit základní problémy, a to jak ve Španělsku, tak i v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A1 podle mezinárodní evropské klasifikace a postoupí do úrovně A2.


Obsah kurzu v LS

1. Opakování dosud osvojené gramatiky a slovní zásoby (Unidades 0-9)  včetně předpřítomného času (Pretérito Perfecto) - není v učebnici.

2. Unidad 10 – 10A: La salud. Cuerpo humano. El verbo DOLER. Lidské tělo, zdraví,  lékaře, sloveso DOLER.
3. Unidad 10 – 10B: Hábitos en el pasado – pretérito imperfecto.  Minulý čas nedokonavý

4. Tiempos pasados – uso y contrastes. Minulé časy – použítí, rozdíly.

5. Unidad 10 – 10C: Expresar planes e intenciones. Perífrasis verbal IR A + INF. Vyjádření plánů, slovesná vazba  IR A + INF.

6. Unidad 10 – 10D: Comunicación y cultura.

7. Unidad 10: Repaso. Opakování lekce 10.

8. Futuro imperfecto. Budoucí čas  (není v učebnici).

9. Repaso de todos los temas. Souhrnné opakování.

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od Unidad 10. V letním semestru  Nuevo Español en marcha 2 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od Unidad 1


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: