Němčina pro mírně pokročilé

29. 12. 2017 -

Němčina pro mírně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali základy německého jazyka a chtějí své znalosti  upevnit, procvičit a rozšířit. Důraz je kladen na nejdůležitější gramatické struktury, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a jejich  následné využití v praxi.


Obsah kurzu

Z gramatiky se na kurzu probírá: silné a slabé skloňování podstatných jmen, množné číslo  II., neurčité zájmena, skloňování přídavných jmen, zájmenná  příslovce, slovesné vazby, druhy číslovek, minulé časy.

Ze slovní zásoby se probírá: životopis, studium, firma, orientace v cizím  městě, denní program, žádost, ucházení se o práci, bydlení v zahraničí.

 

Studijní materiál: Moderní učebnice němčiny, Alltagssprache Deutsch, Themen II

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.


Rozsah kurzu

Kurz němčina pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Začátek kurzu v zimním semestru: v týdnu od 28. září 2020.

Přesný den a čas kurzu bude upřesněn v průběhu srpna.

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: