Němčina pro začátečníky

10. 12. 2020 -

Němčina pro začátečníky


Cíl kurzu

Kurz němčiny pro začátečníky je určen frekventantům, kteří potřebují důkladně procvičit základní gramatické struktury a konverzační témata od úrovně začátečník do úrovně mírně pokročilý. Cílem kurzu němčiny pro začátečníky je získání jazykových dovedností (mluvení, poslech, psaní, čtení) a upevnění základních gramatických jevů a základní slovní zásoby a jejich následné  využití při komunikaci  v německy mluvících zemích.


Obsah kurzu

Z gramatiky se v kurzu probírá: slovesa pomocná, silná i slabá, modální, zvratná a zvládnete přítomný čas, silné skloňování podstatných jmen, slovosled věty oznamovací, rozkazovací způsob, zájmena osobní a přivlastňovací, zápory, předložky.

Ze slovní zásoby jsou v kurzu probírána témata: představení, pozdravy, určení času, datum, dny, měsíce, roky, roční období, studium, zaměstnání, volný čas.

 

Studijní materiál: Moderní učebnice němčiny, Sprechen Sie Deutsch?, Deutsch  für Anfänger 1

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.


Rozsah kurzu

Kurz němčina pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodn výuky) i letní (26 hdodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

 

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

 Mgr. Eliška Kaszper


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: