AJ pro středně pokročilé

21. 12. 2020 -

Angličtina pro středně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz je určen pro ty, kteří rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného slova i psaného projevu obsahujícího i neznáme výrazy. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Kurz má nabyté dovednosti osvěžit a dále je rozvíjet a umožnit tím orientovat se v běžných životních situacích v prostředí,  kde se daným jazykem hovoří.


Obsah kurzu

Cílem kurzu pro středně pokročilé je rozvíjet všechny jazykové dovednosti a prohlubovat již získané znalosti. V gramatické části je důraz kladen na opakování a procvičování použití časů (přítomný prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, budoucí čas will / going to), stupňování přídavných jmen, modální slovesa, podmínkové věty, gerundium a infinitiv, frázová slovesa, apod. V oblasti slovní zásoby je snahou rozšířit a prohloubit znalosti potřebné pro komunikaci v běžných situacích (jídlo, sport, rodina, životní styl, cestování, komunikace, vzdělávání, nakupování, kino a televize). Velký důraz je kladen na mluvení a poslech v rozsahu nutném pro každodenní komunikaci. Součástí rozvoje jazykových znalostí je i čtení a psaní. Kurz je vhodný pro ty, kteří si chtějí zlepšit nebo udržet schopnost správného užití jazyka.

 

Studijní materiál: New English File Intermediate 3rd edition


Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků


Výstup z kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

 

 


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: