Katastr nemovitostí v praxi

12. 2. 2018 -

Kurz jak pro odborníky z relevantních profesí, tak pro zájemce o danou problematiku.

Katastr nemovitostí v praxi


Komu je kurz určen

Pro širokou veřejnost, pro pracovníky projekcí, pozemkových a obecních úřadů, realitních kanceláří, pro zaměstnance bank, stavaře, geodety a lesníky z praxe, architekty, zemědělce, stavitele a majitele nemovitostí.


Cíl kurzu

Seznámit odborníky i širokou veřejnost s hlavními principy vedení katastru nemovitostí, s jeho obsahem, předmětem a funkcí a se zápisy vlastnických a jiných práv do KN. Přiblížit posluchači Katastrální zákon č. 256/2013 Sb., a Vyhlášku  č. 357/13 Sb., o katastru nemovitostí s návaznostmi na související stávající legislativu a její změny, např. na občanský zákoník.


Obsah kurzu

 • Katastrální zákon č. 256/2013 Sb., a Vyhláška  č. 357/13 Sb., o katastru nemovitostí
 • Přehled souvisejících aktuálních právních předpisů
 • Zápisy vlastnických a jiných práv do KN a jejich úskalí
 • Ochrana majitele před podvodem odprodeje vlastního pozemku
 • Zmínka o vývoji jednotlivých druhů pozemků od roku 1966 a o ceně půdy
 • Geometrický plán
 • Pro zájemce seznámení s informačním systémem KN – aplikace nahlížení do KN

Dopad novel katastrálního zákona účinných od 1. 1. 2018

 • Zákonné předkupní právo (hranice parcel, podklady pro zápis staveb do katastru po 1. 1. 2018, výstavba po 1. 1. 2018)
 • Více informací k novele katastrální vyhlášky účinné od 1. 4. 2017 (změny související s právy, změny související s technickými informacemi)
 • Úkoly katastrálních úřadů od roku 2018 (revize údajů  katastru, nová obnova - 2. etapa obnovy katastrálního operátu)
 • Poznatky z praxe (více o vybraných právech a poznámkách zapisovaných  do katastru)
 • Závěr - diskuse

Informace o lektorovi

Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.- odborná garantka a lektorka má všestrannou geodetickou praxi, dlouhodobě působila na MENDELU v Brně jako garant předmětů Geodézie, Kartografie, Surveying (v angličtině), vyučovala pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a GIS. V současné době působí  jako externí učitel na MENDELU. Zahraniční zkušenosti -- KTH Švédsko, publikace doma i v zahraničí.

Ing. Naděžda Vitulová - lektorka od r. 1991, do poloviny r. 2015 působila jako vedoucí, později jako ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Pracovala v minulosti také na Krajské geodetické a kartografické správě jako krajský metodik pro evidenci nemovitostí. V současné době se věnuje lektorské činnosti zaměřené pro obecní a stavební úřady a rovněž vyučuje předmět Katastr nemovitostí jako externí pracovník na soukromé vysoké škole.


Rozsah kurzu:

1 den - 8 vyučovacích hodin


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

termín bude stanovený po přihlášení dostatečného počtu uchazečů


Cena kurzu

 1 600 Kč vč. DPH


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatk


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: