Zpracování masa a výroba masných výrobků

1. 11. 2019 -

Praktická část kurzu se koná v provozech Mendelu v Brně a účastníci se mohou těšit nejenom na velké množství získaných teoretických i praktických znalostí, ale i na vlastnoručně vyrobené, čerstvé masné lahůdky.

Zpracování masa a výroba masných výrobků


Komu  je kurz určen

Všem, kteří chtějí získat nové poznatky a informace ze zpracování masa a výroby masných výrobků, chtějí si rozšířit odbornost.  Pro širokou veřejnost a milovníky masa, zaměstnance v provozech, faremní zpracovatele.


Obsah kurzu

 • Jatečnictví (základní operace a jejich význam na jakostní parametry)
 • Bourání masa (zejména třídění pro masnou výrobu)
 • Chlazení a zmrazování masa (význam podmínek úchovy při zpracování a uvádění na trh)
 • Suroviny a operace v masné výrobě (včetně technického zázemí)
 • Rozdělení masných výrobků (normy, vyhláška)
 • Receptury, regionální výrobky, problematika solení a používání koření
 • Trvanlivé masné výrobky (rozdělení do skupin, zásady výroby a úchovy)
 • Vady masných výrobků
 • Balení masa a masných výrobků, obaly
 • Zpracování živočišných tuků

 Praxe:

 • Praktická výroba tepelně opracovaných masných výrobků - vařeného výrobku, drobného masného výrobku, tyčového salámu aj.

Upozornění: na praktickou část je třeba mít zdravotní (potravinářský) průkaz, čistou a vhodnou nepromokavou obuv a oděv vhodný do masného provozu (čisté pracovní kalhoty a halenu).


Informace o lektorech

Odborná garantka kurzu a lektorka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. s dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu Technologie masa, Senzorická analýza, aj., garantka Masné výrobny na Mendelově univerzitě v Brně (oprávnění prodeje masných výrobků), členka redakční rady časopisu Maso. Zajišťuje také spolupráci s firmami v masném oboru a účastní se praktických výzkumů (např. téma migrace látek z obalu do masných výrobků).

Lektor Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. vyučující předmětu Technologie masa, Společné stravování, Jakost živočišných produktů, aj. Pověřený pracovník odpovědný za provoz Masné výrobny na Mendelově univerzitě v Brně (oprávnění prodeje masných výrobků), člen redakční rady časopisu Maso, Výživa a potraviny, člen správní rady Společnosti pro výživu a její pracovní skupiny pro potraviny. A další zaměstnanci Ústavu technologie potravin .


Rozsah kurzu

3 dny - 6 vyučovacích hodin denně, převážně praktická výuka proložená teorií. Výuka bude probíhat v budově M2 (MENDELU, Ústav technologie potravin – masná výrobna CZ 22067 a seminární místnost M1.03).

Nabízíme také přípravu kurzu na míru pro firmy a instituce. Lze domluvit specifikace kurzu (náplň, počet osob, cenu, poměr teorie a praxe).


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

v současné době není kurz nabízen, aktuální nabídka zde https://icv.mendelu.cz/czv/25451-kurzy-v-oblasti-potravinarstvi


Cena kurzu

5 300,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiály, materiál nutný pro výrobu masných výrobků


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
alzbeta.jarosova@mendelu.czFotogalerie

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: