Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky

4. 1. 2016 -

Úspěšný kurz, s obsáhlou teorií i praxí, jehož praktická část se koná v prvozech Mendelu v Brně. Kromě stud.materiálů vč.receptur si účastníci odnesou vlastní výrobky.

Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky


Komu je kurz určen

Všem, kteří chtějí získat nové poznatky z výroby sýrů a kysaných výrobků a chtějí rozšířit svoji kvalifikaci.


Obsah kurzu

 • Základní složení kravského, kozího a ovčího mléka. Nutriční význam jednotlivých složek mléka. Vlivy působící na složení, vlastnosti a jakost mléka.
 • Bílkoviny mléka, rozdělení a vlastnosti. Vlivy působící na obsah bílkovin v mléce.
 • Mléčný tuk, zastoupení a původ mastných kyselin v mléčném tuku, stavba tukové globule.
 • Mléčný cukr, složení a vlastnosti. Vlivy působící na obsah laktózy.
 • Chemické, fyzikální, technologické a senzorické vlastnosti mléka.
 • Inhibiční látky v mléce, původ, význam, stanovení.
 • Zdroje mikrobiálního znečištění mléka. Hygienické zásady získávání mléka a jeho ošetřování po nadojení. Čištění a dezinfekce při výrobě mléka.
 • Patogenní mikroorganismy v mléce. Indikátorový význam sledování celkového počtu mikroorganismů a jednotlivých skupin bakterií v mléce.
 • Mikrobiologická jakost mléka z hlediska vad mléka a mléčných výrobků.
 • Bakterie mléčného kysání. Úloha kvasinek a plísní v mlékařství.
 • Právní předpisy ČR a EU v oblasti bezpečnosti potravin.
 • Zavedení a řízení systému bezpečnosti potravin podle zásad HACCP.
 • Zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Požadavky na mléko pro výrobu sýrů .
 • Vliv pasterace na výrobu sýrů.
 • Jednotlivé technologické operace při výrobě sýrů.
 • Úprava mléka před sýřením.
 • Syřidla a sýření mléka. Stanovení syřitelnosti a dávky syřidla.
 • Solení sýrů.
 • Zrání sýrů.
 • Technologický postup výroby čerstvých sýrů.
 • Praktická výroba čerstvého sýru.
 • Požadavky na mléko pro výrobu kysaných mléčných výrobků.
 • Vliv pasterace na výrobu kysaných mléčných výrobků..
 • Čisté mlékařské kultury, jejich hodnocení a práce s čistými mlékařskými kulturami.
 • Smetanový zákys. Využití v mlékárenských technologiích.
 • Jogurtová kultura. Výroba jogurtů.
 • Acidofilní kultura. Výroba acidofilního mléka.
 • Kefírová kultura. Výroba kefíru.
 • Hodnocení kvality kysaných mléčných výrobků.
 • Technologický postup výroby jogurtu.
 • Technologický postup výroby kefíru.
 • Technologický postup výroby kyšky.

Odbornou garantkou a jednou z vyučujících kurzu je prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. Dále se na výuce podílejí i ostatní zaměstnanci ústavu Technologie potravin.


Rozsah kurzu

4 dny - teoretická výuka (celkově 24 hodin výuky) - výuka v budově A, E MENDELU

2 dny - výroba sýrů (12 hodin výuky v poloprovozech) - výuka v budově A MENDELU

2 dny - výroba kysaných výrobků (12 hodin výuky v poloprovozech) - výuka v budově A MENDELU

individuální konzultace k problematice kurzu

poslední den se píše závěrečný test


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurz

Kur není momentálně v nabídce


Cena kurzu

9 800,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory a materiál nutný pro výrobu sýrů a kysaných výrobků a stud.materiály


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 257
kvetoslava.sustova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: