Ochrana stromů při stavební činnosti

28. 12. 2014 -

Ochrana stromů při stavební činnosti

Cíl kurzu

Konflikt stromů a staveb představuje jeden z klíčových problémů stávající arboristické praxe. Umisťování staveb, výběr stromů pro ochranu a vlastní realizace ochranných opatření jsou oblasti, které se v ČR na racionální úrovni teprve začínají provádět. Nedostatečné krytí technologickými předpisy je aktuálně řešené zahájením vývoje nového arboristického standardu. Kurz představí východiska a praktické zkušenosti s ochrannými postupy spolu s důsledky absence péče o stromy na stavbách nejrůznějšího typu. Obsah kurzu navazuje na Standard péče o přírodu a krajinu A01 002 - Ochrana stromů při stavební činnosti.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.

Obsah kurzu

- ochrana stromů - obecný a specifický rámec daný legislativou a technickými normami
- předprojektová příprava, úroveň hodnocení stromů, výběr stromů pro ochranu
- návrh typu ochranných postupů stromů při projektové přípravě
- funkce technického dozoru ve vztahu k ochraně vegetace při prováděné stavební činnosti
- hlavní oblasti problémů při absenci ochrany při stavebních pracech

 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.

Výstup kurzu

 Potvrzení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

v případě zájmu o tento kurz kontaktujte prosím organizátora kurzu

Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)

Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: