Hodnocení stavu stromů I. - Vitalita

28. 12. 2014 -

Hodnocení stavu stromů I. - Vitalita


Cíl kurzu

Dendrologický průzku a inventarizace stromů jsou činnosti, které jsou plošně využívané za účelem definice optimálního plánu péče a zajištění adekvátní úrovně jejich kontroly z pohledu zajišťováíní provozní bezpečnosti. Kurz se zabývá základním rámcem hodnocení stavu stromů počínaje sestavením optimální metodiky hodnocení pro daný účel, lokalizací stromů a zhodnocením jejich stavu na základě hlavních diagnostických pohledů. Hlavní pozornost je věnovaná parametru fyziologické vitality a možnostem kvantifikace rozsahu fyziologického stresování stromů. Obsah kurzu navazuje na Standard péče o přírodu a krajiínu A01 001 - Hodnocení stavu stromů..

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.


Obsah kurzu

 - náplň inventarizace a hodnocení stavu stromů

- lokalizace stromů, používání technologických pomůcek

- základní dendrometrické parametry, zjišťování, pomůcky, hlavní chyby

- základní diagnostické pohledy na hodnocení stavu stromů, představení metodiky

- návrh pěstebního zásahu, seznam doporučovaných technologií


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

 Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu kontaktujte prosím organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: